26.11.04

COM CONVERTIR LA CENTRAL TÈRMICA EN UN CENTRE D'OCI I DE CULTURA?

El plan director del centro cultural y de ocio de la Térmica de Avilés se licita el jueves

La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de diez meses para elaborar el documento final El concejal de Cultura mostró la satisfacción del equipo de gobierno con este nuevo paso del proyecto

Recuperación de patrimonio
La creación de un centro cultural y de ocio en el edificio que hoy ocupa la Central Térmica de Aceralia ha dado un paso más. El concejal de Cultura, Juan José Fernández, anunciaba ayer que el concurso para redactar el plan director de lo que será este equipamiento singular se licitará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el próximo jueves.
Més informació: El Comercio Digital clikant aquí
PER LA LLIBERTAT DE LES DONES.
CONTRA LA VIOLÈNCIA PÀTRIARCAL

Coincidint amb la celebració del DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, us adjuntem el text del comunicat distribuït per la Xarxa de Dones contra la Violència.
Cliqueu aquí: www.caladona.org

24.11.04

L'APMA S'OPOSA A LA CONTRUCCIÓ D'UNA NOVA CENTRAL TÈRMICA A CUBELLES

Davant del projecte d’instal·lació d’una nova central tèrmica a Cubelles
basat en un grup de cicle combinat de 800 MW, l’APMA fa les següents
consideracions: L’actual tèrmica de Cubelles va ser construïda contra el
clamor popular de la comarca que, constituït com a Plataforma Antitèrmica,
va dur una lluita aferrissada per aturar-la.

La central tèrmica del Foix de 520MW crema majoritàriament gas-oil, i això
origina molts tipus de contaminació entre els quals cal destacar la
pol·lució atmosfèrica (diòxid de Sofre, òxids de Nitrogen i partícules en
suspensió) i la contaminació tèrmica (emissió de gasos que acceleren
l’efecte hivernacle i augment de la temperatura marina per utilització de
l’aigua del mar per refredar). El combustible utilitzat és de tipus fòssil
–i per tant exhaurible– que en el seu procés d’elaboració també comporta una
contaminació, la qual cosa suposa un sistema no sostenible ni en
l’explotació ni en l’obtenció de recursos naturals.

Actualment ENDESA projecta construir una nova central tèrmica de cicle
combinat de 800MW a Cubelles. El nou projecte no queda justificat legal ni
tècnicament i no clarifica la substitució o manteniment de l’actual central.
Considerem que aquesta nova central contribuiria a l’actual sistema
energètic insostenible, anacrònic i contaminant pel medi ambient i per la
salut a les persones.

És innecessària la nova central per l’elevada quantitat de centrals
tèrmiques de cicle combinat en funcionament o previstes pels propers anys a
Catalunya que signifiquen un augment de més del 50% en el total de potència
de generació elèctrica a Catalunya respecte de l’any 2003. Les noves
tèrmiques són totalment incompatibles amb la necessària consecució de la
sostenibilitat energètica. El Pla d’Energia de Catalunya 2000-2010 ja està
aprovat i és vigent, però el govern tripartit català va acordar una
moratòria de les actuacions previstes en el pla d’energia de Catalunya fins
a la seva revisió al llarg de l’any 2004. No tan sols no es compleix la
moratòria sinó que entre les centrals tèrmiques en funcionament i les
planificades, ja es duplica la xifra prevista pel Pla de l’Energia de
Catalunya, fent que la producció d’electricitat augmenti de manera
exagerada, més d’un 50%. No és el govern, sinó les empreses inversores les
que determinen la construcció d’aquestes centrals, sense respondre a
criteris de planificació i de necessitats de la societat, sinó a criteris de
mercat.

Al projecte no es garanteix que es cremi només gas natural. Segons la
Comisión Nacional de Energia, el consum de les centrals previstes de cicle
combinat a tot Espanya superaria 22.000 milions de m3 a l‘any (per 20.000 MW
de potència), mentre que només es poden subministrar a través dels
gasoductes 14.000 milions de m3. A més, el Real Decreto Ley 6/2000 diu que
les centrals tèrmiques de gas només tindran accés al 25% del gas d’Algèria
(que és el principal origen del gas que es consumeix a l’Estat). Això posa
en evidència que no és creïble que la nova central funcioni només amb gas
natural.

Es faran servir, per tant, altres combustibles com el gas-oil en períodes
cada cop més extensos, fet que donarà un impacte ambiental molt major al
plantejat al projecte i també respecte a l’actual tèrmica de potència molt
menor. Així podríem tenir un panorama de contaminació atmosfèrica molt
superior a l’actual ja que la potència quasi es duplica en la nova tèrmica i
en cas de mantenir-se l’actual central, es triplicaria.

Considerem que la proliferació incontrolada de projectes de centrals
tèrmiques implica buidar de contingut alguns dels compromisos del govern de
la Generalitat en matèria energètica: la redacció d’un pla d’energia a
Catalunya, el control de la construcció de noves centrals en tant no
s’aprovi el pla i la descentralització de la producció d’energia; així com
hipotecar la consecució d’altres objectius que també han estat enunciats pel
govern espanyol: desenvolupament de les fonts d’energia renovables fins
assolir-ne una producció del 12% de l’energia primària, l’establiment de
programes de prevenció i control de la contaminació o el compliment del
protocol de Kioto contra el canvi climàtic.

Cal considerar que a l’any 2003 es varen produir dotze episodis de superació
de límit d’informació d’ozó troposfèric a Vilanova (superació de 180
g/m3 durant un total de 18 hores dels mesos de maig, juny, juliol i
agost) a l’estació de la Xarxa de Vigilància i Control Ambiental. La mateixa
estació va detectar superacions del valor objectiu a llarg termini (120
g/m3) tant a l’any 2003 com al 2004. Caldria valorar com les
emissions de la central afectaran específicament la formació d’ozó
trosposfèric a la zona.

Defensem l’establiment de noves formes d’aprofitament energètic basades en
l’estalvi i l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables
com ara els sistemes eòlics, solars, geotèrmics, mareomotrius i de biomassa.
Demanem que els ajuntaments, les administracions de la Generalitat de
Catalunya i de la resta de l’estat s’impliquin en la construcció i
afavoriment de les energies renovables que no suposin hipotecar la natura i
les generacions futures de persones que han d’heretar el planeta. La
tecnologia ja està prou desenvolupada per realitzar formes d’aprofitament
energètic basat en petites comunitats, que no tan sols s’autoabasteixen sinó
que són capaces de donar energia a la xarxa.

Instem a les administracions locals i comarcals a que afavoreixin les
energies renovables tant en les escoles i els edificis municipals com en els
edificis privats, mitjançant ordenances municipals, línies de finançament,
programes d’informació i que constitueixin plans energètics locals i
comarcals sostenibles.

Vilanova i la Geltrú, 22 de novembre de 2004

AGRUPACIÓ PER LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT DEL GARRAF
Més informació a www.vilanovadigital.com
PRESENTACIÓ A CUBELLES DE “PALESTINA RESISTEIX!”

El col.lectiu comarcal “Palestina Resisteix!” va presentar-se dissabte passat a Cubelles amb la celebració d’una xerrada col.loqui a càrrec de Pere Rus, vilanoví membre del col.lectiu que ha visitat recentment Israel i Palestina.
La xerrada, que va comptar amb una trentena d’assistents, va tenir lloc al local d’ICb i va complementar-se amb la projecció d’un muntatge audiovisual i la projecció de la pel.lícula italiana “Everyday” que descriu la situació quotidiana als territoris palestins ocupats per Israel.
L’exposició dels membres de “Palestina resisteix!” va permetre als assistent conèixer de primera mà la situació a Palestina, especialment agreujada en els darrers mesos.

22.11.04

EL GOVERN I LA GENERALITAT RESPONEN LA PETICIÓ D'ICb SOBRE LA TÈRMICA

El Govern central, a través de la seva Vice-presidència, i la Generalitat de Catalunya, a través del Gabinet del Conseller en Cap, han contestat la recent petició d'ICb sobre el projecte d'Endesa de construir noves centrals tèrmiques a Cubelles. Des de la Vice-presidència del Govern central se sol.licita a ICb noves informacions sobre aquest tema i no es descarta la possibilitat de mantenir una entrevista amb els representants ministerials responsables d'aquest tema. ICb valora positivament la ràpida resposta des d'ambdues institucions. La petició de major informació i compromís als dos Govern suposa per ICb un pas endavant en el seu objectiu d'aconseguir la implicació de les dues Administracions en la defensa dels interessos de la ciutadania de Cubelles.
Llegir la carta d'ICb al Govern i a la Generalitat, clikant aquí

21.11.04

LA PREGUNTA DE LA SETMANA

¿QUÈ ÉS EL QUE MÉS T'AGRADA DE CUBELLES?

Podeu votar a través del link de "comments".
PER PENSAR-HI UNA MICA...
"COMPROMISO CON LA REALIDAD, LAS INSTITUCIONES Y EL DESARROLLO"
Los buenos políticos tienen un compromiso con la realidad que pretenden transformar. Buscan el conocimiento y la información necesarias no sólo para operar en la realidad sino para transformarla. Para ello generan sistemas de información y de conocimiento, construyen equipos, establecen "sensores" y sistemas de alerta. Saben que no pueden saberlo todo y que la incertidumbre forma parte obligada de su oficio, pero también que es imperdonable cometer errores por no contar con la información necesaria y disponible.... (continuar llegint)
Article de Joan Prat (Director IIG) a la revista Governanza