28.1.12

Comunicat del Sindicat de Funcionaris de Policia de Cubelles

Els darrers dies s’ha parlat molt de la contractació del nou inspector en cap de la policia local de Cubelles com a funcionari interí per caràcter de màxima urgència, tal com recull el Decret 233/2002 que regula el procediment d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals de Catalunya als seus articles 35 i 38

SINDICAT DE FUNCIONARIS DE POLICIA DE CUBELLES 27/01/2012 15:53:42 251 Des del Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP), fins ara, només s’ha valorat aquesta contractació pels canals interns de l’administració, primerament mitjançant una instància presentada al registre general i posteriorment tractant el tema a la mesa paritària de l’ajuntament de Cubelles.
Arran de les darreres manifestacions públiques realitzades per la regidora de seguretat ciutadana sr. Joana Navarrete envers aquest tema, ja no podem callar durant més temps, tenint en compte la tergiversació que en fa dels fets, i per aquest motiu volem fer pública la nostra postura.

Primerament hem de dir que nosaltres, com a organització sindical, no valorem la necessitat o no de la contractació d’un nou inspector en cap de la policia local de Cubelles, ja que estem parlant d’una decisió política. En tot cas, si ens haguessin preguntat, hauríem dit la nostra; però com que no ha estat així només ens queda acatar la decisió pressa per l’equip de govern.
El què sí tenim tot el dret és a qüestionar la manera cóm s’ha portat a terme. Si l’ajuntament de Cubelles decideix que, davant la marxa del seu inspector en cap necessita un altre inspector, el què ha de fer és engegar el procediment per convocar aquesta plaça per concurs oposició lliure el més ràpid possible (tal i com obliga el decret mencionat anteriorment).

Durant la transició des de la marxa de l’antic inspector fins a l’arribada del nou (parlem de 3 o 4 mesos) la prefectura del cos ha de recaure en el comandament de major graduació, tal i com diu la Llei 16/1991de les policies locals de Catalunya al seu article 26.2; en aquest cas el sotsinspector que hi ha a la plantilla i que a més ja ha exercit aquesta responsabilitat en moltes ocasions. Per tant, mai es pot dir que el cos queda sense cap, en tot cas sense inspector cap, ja que sempre ha de haver-hi un comandament al capdavant.

L’argument que fa públic la regidora per defensar la màxima urgència que li permet poder contractar algú de forma interina sense cap tipus de proba selectiva prèvia, no s’ajusta a la realitat. La regidora diu que l’antic inspector comunica que marxa el dia 01 de desembre i això provoca la situació de màxima urgència. En tot cas, aquest és el dia en que es fa la notificació oficial per escrit, quan aquesta persona ja té solucionat el seu retorn a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, però la seva marxa la coneix l’equip de govern verbalment com a mínim dos mesos abans.

És al mes d’octubre quan es comunica als membres de la plantilla de la policia local de Cubelles que l’inspector marxarà a finals d’anys i, quan es fa aquesta comunicació, la regidora reconeix que l’equip de govern té constància d’aquesta noticia un temps abans i per tant ara no pot al•legar ignorància.

És més, a mitjans de novembre, la regidora convoca als comandaments de la plantilla a una reunió de treball i els hi comunica la seva decisió de no cobrir la plaça d’inspector durant l’any 2012 obligada per l’actual situació econòmica. Manifesta que estalviant els 54000 € del sou d’inspector podrà ampliar la plantilla en 4 persones; creant una plaça de sergent, una de caporal i cobrint les dues vacants d’agent que arrosseguem des de l’any 2010. En aquesta reunió també comunica que la prefectura del cos recaurà durant aquest any en la persona del sotsinspector i que segurament la plaça d’inspector es cobriria de cara a l’any 2013.

Aleshores, nosaltres ens preguntem, què ha passat durant aquest mes i mig per què ara s’hagi de contractar algú per un període màxim de tres mesos quan abans la regidora havia comunicat que confiava aquesta tasca al sotsinspector durant un temps mínim d’un any?. Què pot aportar a l’organització, en un període tant curt de transició, una persona que no coneix el funcionament intern ni les peculiaritats d’aquest cos policial? Per què la regidora, depenent qui li pregunti (resta d’equip de govern, oposició, representants dels treballadors, opinió pública, ...etc), dona respostes diferents per justificar la seva decisió? (manca de confiança en la figura del sotsinspector, que la persona escollida va ser el segon classificat a les darreres oposicions d’inspector, que la persona triada va participar a les darreres oposicions i ara s’ha ofert a realitzar aquesta funció, que si està la plaça ocupada així no pot tornar l’inspector anterior si se repensa la seva decisió de marxar,...etc)

Des d’aquest sindicat hem demanat el decret de nomenament d’aquest nou inspector interí, doncs dubtem de la seva legalitat, però l’Ajuntament no ens ho facilita, ni l’hem trobat publicat com obliga la legislació vigent amb els fonaments de la màxima urgència .

“Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals 35.2 En el cas de màxima urgència, el nomenament del personal interí s’ha de publicar al BOP i al DOGC. 38.1 Es pot nomenar personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima urgència, que s’ha de fonamentar en la resolució de nomenament de l’òrgan competent que la confereixi.”

Per tot això, des d’aquí demanem públicament que de una vegada per totes s’informi a tothom de quin ha estat el veritable motiu que ha portat a l’ajuntament de Cubelles a fer una contractació del tot innecessària, que pot no ajustar-se a la legislació vigent i que ha causat més problemes que solucions. Secció local del Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) de l’ajuntament de Cubelles

Font: http://www.vilanovadigital.com/

25.1.12
Accions legals contra el nomenament del nou cap de la policia local


PSC, CiU i EC presenten una denúncia contra el decret d'alcaldia perquè consideren que no està justificada l'urgència del nomenament


Els grups municipals del PSC, CiU i EC, a l'oposició del govern de Cubelles, presentaran aquesta setmana una denúncia contra el nomenament del nou cap de la policia local, un caporal de la policia local del Vendrell que consideren que no està preparat per assumir aquest càrrec.
Els tres grups prendran accions legals contra el decret d'alcaldia que ha ordenat aquest nomenament entenent que no està justificada l'urgència que al·lega el govern municipal per evitar ofertar la plaça amb un concurs públic.
Les portaveus dels tres grups municipals consideren que el govern hauria d'haver confiat de forma provisional la direcció de la policia local als sotsinspector que ja ha assumit aquest càrrec en altres ocasions mentre d'obria un concurs públic per adjudicar la plaça.
Font : http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?idarticulo=34499

Accions legals contra el nomenament del nou cap de la policia local

23.1.12


COSTA CONCÒRDIA: CENT ANYS DEL TITÀNIC
Xavier Grau

Primer, vagi el meu record a les tretze víctimes mortals i vint desapareguts del naufragi del Costa Concòrdia. Morts amb qui el capità Francesco Schettino ja ha confessat que haurà de viure tota la seva vida per raons que només ell coneix. Perque sap que aquest mateix mar de Tirrè és ple de fantasmes que no abandonen ningú fins a la fi de l'eternitat. Menys encara en aquest any del centenari del naufragi del Titànic.
La pregunta a l'inrevés podria ser: ¿ha salvat el capità a la majoria llarga dels 4.200 passatgers i tripulants de la nau o estava fent l'ase mentre el vaixell es va estampar contra les roques de la costa de Giglio?
I la clau: no sabem el què va enfonsar el Costa Concòrdia però sí sabem el com.

seguir llegint a:  http://blogs.e-noticies.com/tot-a-babor/
EL LADO OSCURO DE LOS CRUCEROS DE LUJO
COSTA CONCORDIA CRUCERO MSC
veure vídeo