12.10.09El nou POUM apostarà per recuperar la C-31, la supressió del peatge i la reconversió de la Tèrmica

Un “centre viu amb comerç i zones de passeig”, “eliminar la C-31 com via de pas principal” i “incloure Cubelles dins del Parc Natural del Foix” són tres de les propostes amb més suport popular del procés participatiu sobre la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cubelles. El Govern municipal va presentar el passat 7 d’octubre els resultats del mateix, en el que han pres part més de 350 ciutadans i ciutadanes a través de diversos canals.
Isabella Velázquez, responsable de l’empresa GEA-21, que s’ha encarregat del procés participatiu, va anar desgranant les propostes que es van recollir en el taller del passat més de juny i que van tenir més suport popular. Entre aquestes, queda clar que el veïnatge dona molta importància a les polítiques dirigides a viure, treballar i gaudir de l’oci al municipi. D’aquí que els suggeriments més votats tinguin a veure amb la creació “d’un corredor natural per als vianants i ciclistes del mar a la muntanya” i la construcció “d’equipaments esportius, culturals, locals socials...”. Velázquez també va destacar l’aposta que fa la població per la “reconversió de la central tèrmica” i per crear “serveis a les persones”, a través de propostes com “crear una xarxa de centres cívics”, o millorant la “mobilitat, fent-la més sostenible i eliminant les barreres arquitectòniques”. Des del punt de vista econòmic, el debat ha donat com a resultat la voluntat de fomentar una “economia diversa i forta” mitjançant la promoció de “l’activitat comercial al centre” i d’un “viver d’empreses i cooperatives lligades al món universitari”. Finalment, els gairebé 70 participants del taller atorguen un alt nivell d’importància al respecte per l’entorn natural i cultural.
Les aportacions de la ciutadania també han arribat a través de les enquestes de l’OPIC (241) i de la web municipal (48). Pel que fa a aquests canals, els fets més destacables són “l’alta participació femenina” (128 a l’enquesta i 27 a la web), gent gran (30) i infants(13). Per contra, un dels aspectes en què cal millorar és en el foment de la participació juvenil, ja que únicament 15 persones dintre d’aquesta franja d’edat han pres part del procés. En tot cas, per la responsable tècnica del procés els resultats aconseguits per mitjà de les enquestes i la web “corroboren els debats del taller”.

Salvador Matas, portaveu de l’equip redactor del POUM, va explicar com s’han traslladat les propostes ciutadanes al document d’Avanç de Pla, que es portarà properament a aprovació al Ple. L’arquitecte va presentar les alternatives proposades per recollir els suggeriments ciutadans de recuperar la travessia de la C-31 com a via urbana. “És difícil eliminar-la, però se li poden fer coses per disminuir el trànsit, especialment el pesat, i per millorar la relació entre els dos costats”, explica Matas. Entre les opcions plantejades hi ha la reserva del vial paral·lel a l’autopista, tot i que el Govern apostarà per “negociar la supressió del peatge de Cubelles”. La construcció de nous vials de distribució del trànsit pel municipi i la reurbanització de la C-31 al pas per el municipi completaran la proposta.

Les alternatives a la ubicació de la Central Tèrmica, per si l’opció de la supressió de l’activitat quedés definitivament descartada, també es contemplen al document. “S’aposta per traslladar l’activitat per sobre l’autopista, on actualment hi ha els dipòsits de combustible de la Central”, va anunciar el redactor. També des del punt de vista mediambiental, la recuperació de l’espai del riu Foix, “com a eix vertebrador”, és un punt cabdal. “Recuperar els marges, crear zones verdes i equipaments al voltant, camins per passejar i anar en bicicleta i tenir-lo present des del poble”, són les mesures indicades a l’Avanç. La manca d’equipaments també centra les preocupacions ciutadanes. El document recollirà una àmplia reserva de zones d’equipaments “perquè després la població decideixi on els posa”. Per garantir aquesta suficiència d’espais, tots els nous sectors residencials contemplaran zones verdes i equipaments i es fomentaran “els usos de les plantes baixes per a comerços i tallers compatibles amb l’habitatge” perquè els carrers “tinguin més vida guanyant cohesió i identitat de poble”. A més, segons Matas, la creació d’aquests possibles nous barris estaran “temporalitzats en el temps” per evitar “els creixements forts que costen absorbir”.