31.10.09

Cubelles lleva a la fiscalía un agujero de más de 2 millones de euros en las arcas municipales

PERE LOBATO - Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - 30/10/2009

Un presunto trato de favor podría haber permitido a particulares y empresas de Cubelles (Garraf) no pagar los impuestos municipales entre los años 1982 y 2007, según se desprende de un informe del mismo ayuntamiento de la localidad, que cifra en más de dos millones de euros el dinero que habría dejado de entrar en las arcas municipales durante este período. Todos los grupos municipales de la localidad, excepto Entesa per Cubelles, han optado por entregar este documento a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue las presuntas irregularidades. Entesa por Cubelles es el partido que ostentó la alcaldía durante los 25 años analizados por el informe fiscal.
Tras las elecciones municipales del 2007, PSC, CiU y ERC se unieron para formar gobierno en Cubelles, terminando así con el período presidido por Entesa. Una de las primeras decisisones del nuevo ejecutivo local fue traspasar la gestión tributaria a la Diputación de Barcelona, una tarea que hasta entonces realizaba una gestoría externa al ayuntamiento. Junto a esta decisión, también se determinó analizar las cuentas municipales entre 1982 y 2007. El resultado del informe, elaborado por un bufete de abogados, ha detectado un agujero que se acerca a los 2'3 millones de euros. Gobierno y oposición no han revelado demasiados detalles sobre quién se habría beneficiado del presunto trato de favor, ni qué impuestos se habrían ahorrado. Ayer presentaron el informe en los juzgados de Vilanova i la Geltrú.
Font : http://www.elpais.com/Comunicat oficial de l'Ajuntament de Cubelles

Notícies - Alcaldia
30/10/2009

Manifest conjunt dels grups polítics municipals sotasignants per la realització d’actuacions davant el Ministeri Fiscal

Font: http://www.cubelles.cat/

Notícies - Alcaldia


COMUNICAT OFICIAL DE L'AJUNTAMENT DE CUBELLES
MANIFEST CONJUNT DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS


MANIFEST CONJUNT DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS SOTA-SIGNANTS PER LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DAVANT EL MINISTERI FISCAL

L’Ajuntament de Cubelles va encarregar al bufet MARTINEZ RAMOS & DE LA CRUZ ADVOCATS l’emissió d’informe jurídic relatiu a les possibles responsabilitats i viabilitat d’accions judicials derivades de la contractació, desenvolupament i finalització de la recaptació privada dels tributs municipals.
A les conclusions de l’esmentat informe es posa de manifest, literalment, que “Davant els dubtes que poden plantejar les greus irregularitats de gestió observades, entenem que existeixen les següents vies d’actuació (...) 2. Posar els fets en coneixement de Fiscalia i que sigui la Fiscalia anticorrupció la que valori la conveniència d’iniciar una investigació o la inexistència “prima facie” de indicis de responsabilitat penal, que facin inviable procedir penalment”.
Vistes les diverses reunions mantingudes entre tots els membres del Consistori per tractar aquest tema:
Vist allò que disposa l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (a partir d’ara, LRBRL) en la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que atorga a l’Alcaldessa la competència per a l’exercici d’accions judicials en defensa de la Corporació sota-signants.
ACORDEN
Donar trasllat al Ministeri Fiscal de l’informes elaborat per MARTINEZ RAMOS & DE LA CRUZ ADVOCATS, per tal que sigui aquest qui valori la conveniència d’iniciar una investigació o la inexistència de indicis de responsabilitat penal.

Cubelles, a 29 d’octubre de 2009

S’adjunten signatures de:

Mª Lluïsa Romero Tomás Alcaldessa (PSC)
Joan Albet i Miró Primer Tinent d’Alcalde (CiU)
Joan Andreu Rodríguez i Serra Segon Tinent d’Alcalde (ERC)
Mònica Miquel i Serdà Regidora a l’oposició (ICV)
Juana Navarrete i Jiménez Regidora a l’oposició (PPC)
Josep Lluís Comas i Rodríguez Regidor a l’oposició (IC)
Francesc Xavier Grau i Roig Regidor al govern (PSC)
Noemi Cuadra i Soriano Regidora al govern (CiU)
Miguel Ángel López Robles Regidor al govern (PSC)
Lluís Pineda i Gavaldà Regidor al govern (CiU)
Prudencia Carrasco Madrid Regidora al govern (PSC)
Rosa Montserrat Fonoll i Ventura Regidora al govern (CiU)
Jordi Coch i Datzira Regidor a l’oposició (ICV)
Narcís Pineda i Oliva Regidor a l’oposició (ICV)
Pere Lleó i Gelabert Regidor a l’oposició (ICV)
Luís Francisco Alamán i Catalán Regidor a l’oposició (PPC)
Nota: Han signat tots els partits polítics exceptuant la representat d’Entesa per Cubelles.

27.10.09Ràdio Cubelles estrena ‘Plaça de la Vila’

Ràdio Cubelles estrena el divendres 6 de novembre un nou espai, Plaça de la Vila. Es tracta d’un programa d’una hora de duració en el qual l’Alcaldessa del municipi, Maria Lluïsa Romero, es sotmetrà a les preguntes que formulin els ciutadans. D’aquesta manera es donarà resposta a aquelles qüestions que inquietin a la ciutadania i siguin d’interès general. Puntualment també es convidarà a altres regidors de l’equip de Govern per completar la informació més concreta de cada àrea.
Les preguntes dels ciutadans poden enviar-se a radio@cubelles.org
Font: http://www.cubelles.cat/

El proper dijous, 29 d’Octubre, us presentem a Pic & Jazz, un duet a ritme de Blues
4 x BLUES
Siscu Rubio - Armónica i veu
Pau Gutierrez - Guitarra i veu
Aforament Limitat
Celler Pic & Jazz
C/Jacint Verdaguer 18
Reserves Tel: 93 895 29 14

Taller participatiu adreçat a les dones de Cubelles


22/10/2009
El proper divendres 30 d’octubre a les 17h. el Centre Social acollirà un taller participatiu per a dones que duu per títol “La mirada de les dones a Cubelles”. Es tracta d’una jornada que pretén conèixer els usos del temps i de l’espai que fan les dones del municipi en la seva vida quotidiana tenint en compte la perspectiva de gènere.

El taller es basa en una metodologia dinàmica i participativa amb treballs en petits grups i discussions en grups més nombrosos amb l’objectiu últim de conèixer l’opinió de les participants a partir de l’intercanvi d’experiències.

font: http://www.cubelles.cat/

L’OMIC organitza la projecció ‘Endeutats, sobre la teranyina’

Notícies - Dinamització Econòmica i Comerç
22/10/2009
La regidoria de Dinamització Econòmica i Comerç a través de la Oficina Municipal d’ Informació al Consumidor (OMIC) i juntament amb la col·laboració de l’ Associació de Consumidors de Bancs i Caixes organitzen la projecció del documental “Endeutats, sobre la teranyina” de l’any 2008. El passi es durà a terme el proper dia 27 d’ octubre a les 17 h. a la Sala de reunions del Centre Social i cal inscriure-s’hi prèviament.

El documental, que té en l’endeutament el fil conductor, precedirà un col·loqui en el que especialistes de diferents àmbits analitzaran els factors que han originat l’ endeutament i respondran a les qüestions que formulin els assistents.

Font: http://www.cubelles.cat/