23.7.11


FESTA MAJOR PETITA 2011
font :xip/tv Canal Blau - Maricel TV

20.7.11


Notícies - Alcaldia
20/07/2011La majoria que representa el Govern va facilitar l’aprovació de l’organigrama municipal, retribucions, òrgans col·legiats i representants municipals

El primer Ple de la legislatura 2011-2015 s’ha saldat amb l’aprovació de tots els punts que figuraven a l’ordre del dia. Un total de 31, que bàsicament es reparteixen en la retribució dels membres de la Corporació, la formació i atribucions dels diferents òrgans col·legiats i els representants municipals en diferents ens. Així mateix, s’ha donat compte de la nova estructura municipal organitzada en quatre àrees i 23 regidories, i les atribucions corresponents.
La retribució dels membres de la Corporació s’ha aprovat amb els deu vots favorables de l’equip de Govern (ja que es va disculpar l’absència de la regidora del PP, Noemí Boza) i els sis vots en contra corresponents als membres de l’oposició, tres del PSC, 2 de CiU i 1 d’EC-FIC. El nou Govern comptarà amb dues dedicacions exclusives corresponents a l’Alcaldessa i a la primera Tinent d’Alcalde, Rosa Fonoll; i una dedicació parcial per a la segona Tinent d’Alcalde, Juana Navarrete. Les retribucions aprovades són de 43.676,78€, 40.676,72€ i 36.742,88€, respectivament. Pel que fa a les Juntes de Govern deliberants, passen a anomenar-se JGL de treball i mantenen la retribució de 190€ per sessió. Els grups municipals percebran 450€ mensuals i i cada regidor electe, 50€.

La comissió informativa queda configurada amb la presidència de l’Alcaldessa, vicepresidida per la 1a Tinent d’Alcalde i amb la resta de regidors del Consistori com a vocals. Aquets punt s’ha aprovat amb els vots de l’equip de Govern (10), el vot en contra de CiU i EC-FIC i l’abstenció del PSC.
Nou horari dels plens
El següent punt a tractar era l’organització dels plens. A partir d’ara els plens es celebraran cada dos mesos el tercer dimarts dels mesos senars a les 19h. amb el vot favorable del Govern i l’abstenció de l’oposició en bloc. Pel que fa a les competències del Ple, s’ha aprovat delegar-ne vuit a la JGL entre les que hi ha concertacions d’algunes operacions de crèdit, contractacions, projectes i concessions. L’oposició va votar-hi en contra però va aprovar-se amb els vots favorables del Govern.

La composició i funcionament tant de la comissió de comptes com els grups polítics municipals va aprovar-se amb la unanimitat de regidors i regidores del Consistori, mentre que per la junta de portaveus el PSC va votar-hi en contra i CiU i EC-FIC es van abstenir.

Designació de representants municipals
Pel que fa a la designació dels representants municipals en diversos ens, es va aprovar per unanimitat els representants al consell escolar municipal, i l’oposició es va abstenir en tots els altres: el representant al consell esportiu municipal, als consells de participació de les dues llars d’infants municipals, de les quatre escoles del municipi i dels dos instituts tot i que van aprovar-se amb el suport del Govern.

La designació dels representants a la comissió paritària va rebre el suport unànime de tots els regidors i regidores del Consistori i, en canvi, l’oposició va abstenir-se en designar els representants municipals a les juntes de compensació, al patronat de la Fundació Estapé, al Consorci Territorial de Salut, al Consorci Locaret, al Consorci de Turisme del Garraf, a la Xarxa de Consum de la Diputació, a la comissió d’escolarització del Garraf, a la comissió de política litoral de la Diputació, a la Federació de municipis de Catalunya, a la Mancomunitat Intermunicipal de Disminuïts Psíquics del Garraf, a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, al Consell Esportiu del Garraf, al consorci de comunicació local, al consorci sanitari del Garraf i al consorci dels Colls i Miralpeix- Costa del Garraf.font:

19.7.11

TOTS ELS CLUBS DEL GARRAF AMB PODIUM I A MÉS DOBLET DEL CLUB MARÍTIM CUBELLES


El passat cap de setmana, 16 i 17 de juliol, la Disciplina Patí de Vela en les seves dues Classes Patí de Vela i Patí de Vela Júnior van celebrar el seu Campionat de Catalunya per Equips de Club, el Campionat organitzat pel Club Marítim de Torredembarra ha comptat amb la participació dels Clubs de Torredembarra, Altafulla, Platja Llarga(Tarragona), Masnou, Badalona, Cubelles, Mar Sitges i Nàutic Sitges.


Les tres primeres posicions les han ocupat Clubs del Garraf.


L’equip de regates de Patí de Vela de Club de Mar de Sitges s’ha proclamat Campió de Catalunya per Equips de Club, l’equip del Club de Mar està format per Lluís Izquierdo, Xavi Roca, Alfonso Clavero, Pepín Mosquera, i com a capità en Jaume Llobet. En segon lloc el Club Nàutic Sitges format per Jordi Maré, Bernd Wunderling, Yannick Marquez, Julian Vinue i com a capità Josep Mª Robert i en tercer lloc el Club Marítim Cubelles format per Xavier Aranega, Alvaro Ferrer, Oriol Castelló, Jordi Obach i com a capità Jordi Aranega.


El Club Marítim Cubelles a més també aconsegueix pòdium en Patí Júnior.


En Classe Patí de Vela Júnior el Campió ha estat el Club Nàutic Masnou en segon lloc el Club Marítim Torredembarra i en tercer lloc el Club Marítim Cubelles format per Jordi Obach Jr (capità), Pol Alvarez i Emilio Murillo.

Jordi Obach Xifra
Club Marítim Cubelles

18.7.11

Aquest proper dimarts 19 de juliol tindrà lloc el primer ple de l´actual legislatura en que el nou govern de Cubelles ICV,UC-RCat i PP ,convoquen per dimarts 19 de juliol un ple extraordinari Ordre del dia del ple extraordinari del 19 de juliol de 2011 en que entre d´altres punts destaquen.els corresponents a ...

Donar compte dels decrets d'Alcaldia
Nomenament de les tinentes i tinents d'Alcalde
Règim de les 3 dedicacions : 2 dedicacions exclusives corresponents a l'Alcaldia ,Monica Miquel (ICV)i a la Sra.Rosa Fonoll (UC-RCat) i 1 dedicació parcial corresponent a la Sra. Joana Navarrete(PP)
Els sous de les tres dedicacions: 43.676.78€ per Alcaldia, 40.676,72€ per a la Sra.Rosa Fonoll i 38.676,72€ per a la Sra. Joana Navarrete
Modificació de la periodicitat de la celebració dels Plens i Comissions
Informatives, passant de mensuals a bimensuals
Designació dels diferents representants
En ser un ple extraordinari no es comptarà amb l'apartat de precs i preguntes

Font : Entesa Per Cubelles apartat Facebook http://www.facebook.com/home.php

17.7.11

MENYS SANITAT PÚBLICA,
MENYS ATENCIÓ ALS DRETS DE LES PERSONESAquest nou “tancament estacional” dels serveis d’atenció primària i d’urgències a diversos municipis de la comarca i que el Diari de Vilanova ha anunciat com “Tanquen les urgències als CAP del Garraf” no pot més que generar incredulitat, sorpresa, inquietud i malestar entre l’ampli gruix d’usuaris del Garraf.


El Servei Català de la Salut fa desaparèixer el servei a diversos municipis de la comarca en una època de notable increment de població, sense dimensionar els serveis hospitalaris de la comarca ja especialment endarrerits en prestacions i suport als equips humans de cada centre i pressuposa que la ciutadania i els seus representants polítics han d’acceptar-ho amb una rialla d’orella o orella. Doncs no és tan senzill i cal des de ja la màxima unió política i institucional als ajuntaments afectats per combatre aquesta decisió i aquesta mesura que, per no tenir, no té encara ni un telèfon propi de referència al qual adreçar els afectats.


Retallar les prestacions bàsiques sanitàries a la població del Garraf requereix d’un ampli esforç d’informació, diàleg i consens que, com a mínim en el cas de Cubelles, no s’ha produït i que s’ha realitzat d’una manera que vulnera el respecte als drets ciutadans.


La retallada dels serveis essencials com la sanitat i l’educació no es poden fer per caprici ni a cop de nota de premsa. Menys en una comarca on patim un notable desequilibri en matèria d’inversió de la Generalitat de Catalunya de manera gairebé sistemàtica i són els ajuntaments qui acaben pagant la factura més irada de la desafecció ciutadana.


Si cal ajustar la despesa, si cal dimensionar serveis, si cal fer pedagogia del bon ús col·lectiu dels serveis públics -i això li reclamem a la ciutadania- és igualment exigible que els poders públics informin, expliquin, justifiquin i comparteixin els criteris, les opcions i les decisions que es prenen afectant el cent per cent de la ciutadania com és el cas de l’atenció sanitària.


Poques matèries tan importants com la gestió de l’atenció sanitària requereixin de tanta participació ciutadana. I aquesta ha de ser compromesa i radical en aquests moments de necessària transformació de l’administració pública.


El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que vol “implicar el ciutadà en les actuacions de prevenció i promoció de la salut i en el bon ús dels recursos del sistema”. Hem perdut una bona ocasió per fer del Garraf una comarca on exercir aquest lloable compromís impossible de no subscriure.


Els valors del compromís, de la solidaritat i de l’equitat han de presidir la gestió dels recursos públics i retallar l’atenció sanitària als nostres municipis és un greuge important perquè partim de situacions de desigualtat que requereixin noves solucions.


El CAP de Cubelles va inaugurar-se a finals del 2008 dimensionat amb serveis per a 20.000 habitants i abans d’arribar-hi ja es retallen els serveis i els recursos. És obvi que tota prestació és susceptible de millora si bé cal que aquesta es faci amb complicitat i diàleg entre totes les parts. Del contrari, també indirectament, contribuïm a retallar el percentatge de persones que confien en les urnes per delegar la gestió de d’interès públic: a Cubelles, el percentatge d’abstencionisme a les darrers eleccions va ser del 50,11% i al conjunt del Garraf del 48,3%.


Cal definir clarament les competències i els recursos fonamentals als quals ha de fer front l’administració –local, comarcal i nacional- en matèria de sanitat, d’educació i de serveis socials. I cal exigir que el mateix esforç que els ajuntaments fan, per exemple, en la franja d’ensenyament de 0 a 3 anys caldrà que la facin les administracions superiors en temes com la prestació sanitària.


No és un bon indici de progrés retallar l’atenció sanitària i menys, com ha indicat l’exconsellera Marina Geli, la manera com s’ha fet. Si més no al Garraf en general i a Cubelles en concret, aquest “tancament estacional” acaba produint “por, neguit i desconfiança”.


Ens és vital la defensa dels serveis públics de qualitat per garantir la igualtat, l’equitat i la cohesió socials als nostres municipis. És clau definir què és el que no ens pot fallar en la gestió pública en èpoques de poca disposició de recursos. És ineludible que la ciutadania tingui plena confiança en els gestors públics que s’enfronten a aquest magma desconegut que anomenem mercats.


En un temps on el NO a les retallades en sanitat arriba abans al facebook que a les llars de les persones que més ho necessiten, no podem seguir gestionant la sanitat pública sense considerar-la un dret fonamental de la ciutadania.


La gestió política al segle XXI ha de col·locar la defensa dels drets de les persones al centre del seu eix de decisions per augmentar el benestar col·lectiu i combatre –com es fa des de la primera línea de la sanitat pública- aquells brots d’injustícia que també afecten la salut de les persones.


Alguna cosa haurà d’explicar millor a la ciutadania de Cubelles, Sant Pere de Ribes i Sitges el Govern de la Generalitat quan retalla els serveis dels centres d’atenció primària en una comarca on els centres hospitalaris pateixen també una important manca de recursos que no té aspecte de millorar a curt termini.


També és responsabilitat del Govern de Catalunya que el debat sobre la millora de la sanitat pública no sigui un element d’enfrontament partidista entre uns i altres i que tampoc sigui una entrada més en la propaganda d’aquells partits que han concorregut a les darreres eleccions no amb un programa de garantia de la cosa pública sinó amb acolorits díptics publicitaris.

Xavier Grau i Roig
Regidor de l’Ajuntament de Cubelles pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM)Roda de Premsa EC-FIC afer Fiscalia

Font : http://www.cubelles.cat/


L'Entesa destaca que continua havent-hi impostos impagats


El grup municipal d'Entesa per Cubelles ha volgut dir “prou” a les acusacions de la resta de partits sobre suposades irregularitats en el cobrament d'impostos al municipi entre el 1982 i el 2007. El 2009, tots els partits excepte l'Entesa van denunciar a la fiscalia anticorrupció presumptes il·legalitats, i un suposat forat de 2,3 milions d'euros al llarg d'aquests quinze anys. Ara, però, l'Entesa assegura que, segons dades de la Diputació de Barcelona, només l'any 2008 ja hi havia 1,6 milions d'euros d'impostos no cobrats, i el 2009, 1,1 milions. El número dos a la llista de l'Entesa, Joaquim Macià, lamenta que “no s'hagi respectat la presumpció d'innocència”. El grup també critica que ICV i el PP, nous socis de govern, justifiquin en part el pacte pel seu acord a presentar les presumptes irregularitats al Tribunal de Comptes, quan no van seguir el procés administratiu necessari perquè l'organisme investigués el cas.

http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/434804-lentesa-destaca-que-continua-havent-hi-impostos-impagats.html?cks_mnu_id=108
http://www.avui.cat/cubelles/nacional.html