20.2.09

"Hermosas barceloninas
Digníssims barcelonins,
Tant els de l’aristocràcia
Com els sencills artesans,
Lo mateix els d’Horta i Sans
Que’ls del Poble Nou y Gràcia
[...]
Aquest món és una bola
Y convé ferla rodar,
Que’l ditxo ja ho diu ben clar
Á las penas, xirinola"

Extret d’un prospecte de l’any 1905, de l’entitat Gatzara Contínua.A: AMADES, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Vol. 2, p. 511.Carnestoltes és una paraula que deriva del llatí carnis cualis, és a dir, carns privades. Es tracta d’una clara al·lusió a la prohibició de menjar carn durant els quaranta dies de Quaresma.
De marcades arrels paganes, la festa és una evolució directa dels saturnals romans que celebraven la fi de l’hivern i el renaixement de la natura a la primavera.
El Carnaval significa, doncs, tres dies de divertiments públics, disbauxa i disfresses que satiritzen la vida quotidiana i l’autoritat en un intent in extremis de gaudir dels sentits.
A continuació, el dimecres de cendra marca l’inici de la Quaresma amb el dejú i la reflexió del "pols ets i en pols et convertiràs".

més informació a Carnestoltes


HISTÒRIA DEL CARNAVAL. AMADES, Joan.
El Carnestoltes a Barcelona fins el segle ... [Recull de les diferents festes celebrades a Catalunya amb motiu del ...

18.2.09

Comunicat de l´associació Dones de Cubelles La FitaAssociació Dones La Fita, comunica que dins els actes organitzats a l’entorn del 8 de març atorguem la VI agulla de plata de La Fita
a una Dona per homenatjar la seva trajectòria personal, social i
treballadora.
Aquest any, ha considerat atorgar l´agulla de La Fita 2009 a

Dolors Thomas Fabregat

Dia: dissabte 7 de març a les 18h
Lloc: Hotel d’entitats de Cubelles,carrer Joan Roig i Piera, 3-5
Cubelles, setmana de la Dona treballadora

17.2.09

DIA A DIA
XAVIER GRAU
REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE CUBELLES


QUE TOHOM PAGUI EL QUE HA DE PAGAR
A propòsit del recent debat a Cubelles sobre la pressió fiscal en temps de crisi cal insistir en la reivindicació més equitativa i igualitària a l'hora de parlar dels tributs que paguem tots els veïns i veïnes. No hi ha política fiscal més justa i més igualitària que la que reivindica que tothom pagui els impostos que ha de pagar i quan els ha de pagar. I a més, cal vetllar perque aquells que més tenen més paguin! I fent comptes, en el Ple d'aquest dilluns dia 16 de febrer de 2009 (i assenyalo la data perque esdevindrà important en el temps) hem descobert que això és possible i està sent possible -contra el que alguns ens deien des de fa anys- amb el Govern municipal actual i hem descobert que a més pot ser molt beneficiós per a tot el municipi, i molt més barat del que fins ara ens han cobrat: la feina de recaptar els nostres impostos a través d'una empresa privada avalada pels anteriors responsables de l'economia municipal ens va costar l'any 2006 l'escàndol de 416.275,07 euros i l'any 2007 un total de 351.632,31 euros. Per aquesta mateixa feina de gestionar la recaptació municipal ens gastarem enguany, a compte de l'exercici de 2008, només 138.679,35 euros, el que suposa al voltant de l'1'75% del total d'impostos recaptats. Milionària diferència! Si això fos poc, hem d'explicar que aquells que ara de manera prepotent ens pretenen donar lliçons de bona economia municipal proposaven allargar unilateralment el contracte amb l'empresa privada per un total de 18 anys i fer pagar als cubellencs i cubellencques més de 7 milions i mig d'euros per una tasca que amb els paràmetres actuals no ens costarà ni 2 milions i mig en els mateixos 18 anys. Inexplicable de totes totes i, tal i com diuen ara fins i tot els comentaristes polítics més castissos: infumable. .-58

Cubelles rep 200.000 euros del PUOSC

Notícies - Alcaldia
18/02/2009
Cubelles rebrà 200.000 euros de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) en aquest any 2009 que es destinaran a subvencionar el Pla Especial Urbanístic de la desembocadura del riu Foix, valorat en 2.700.000 euros. Aquest pla, que contempla actuacions des de la C-31 fins a mar, té per objecte desenvolupar el sistema portuari del municipi incloent les mesures i les previsions necessàries per a garantir el funcionament eficaç de la zona de servei portuari, el seu desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris i mediambientals. A més, es redacta d’acord amb les determinacions del vigent Pla de Ports de Catalunya, que es va actualitzar per al període 2006 – 2015. Precisament, el Pla de Ports inclou el Port Esportiu de Cubelles dins del sector portuari centre.

Obres previstes a finals d’any

Paral·lelament, el document es troba a la Direcció General de Costes de la Generalitat i del Ministeri de Medi Ambient pendent de la seva aprovació. Un cop l’Ajuntament rebi el vistiplau, el promotor de l’obra, Grup Marítim Metropolità S.L., podrà iniciar les obres. Des de la regidoria d’Urbanisme es preveu que la data d’inici podria ser de finals d’any a principis de 2009. El Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles pren l’àmbit de la dàrsena de la Central Tèrmica, davant del Residencial Les Salines, amb una superfície total de 138.793 m2. Aquest espai es divideix en l’àrea marina, tècnica i turística (75.668 m2) i en els molls i les aigües protegides pel dics del port (63.125 m2).

El Ple aprova una moció per convocar una nova Comissió de Treball Permanent dels Serveis Econòmics


Notícies - Alcaldia
17/02/2009


L’Equip de Govern (PSC, CIU i ERC) manté la voluntat d’aprofundir en la millora de la transparència en la gestió econòmica de l’Ajuntament de Cubelles en virtut del Pla de Mandat 2007-2011 amb la millora dels mecanismes de gestió i control dels recursos econòmics municipals.
Perseguint aquest objectiu, i conclòs el procés de traspàs de la Recaptació municipal a la Diputació de Barcelona, en la darrera sessió plenària del 16 de febrer es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Govern per la constitució d’una nova Comissió de Treball Permanent dels Serveis Econòmics i la realització d’una auditoria econòmica externa. Amb aquest òrgan es pretén treballar pel màxim consens i diàleg en tots els temes de l’àmbit municipal i especialment en l’àmbit econòmic, fent front de manera conjunta a la situació econòmica i de gestió heretada en l’actualitat, i de comunicar-la al conjunt de la ciutadania de Cubelles.

La moció presentava l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Procedir a la convocatòria de constitució d’una nova Comissió de Treball Permanent de Serveis Econòmics per facilitar el diàleg i els consens entre tots els grups polítics per fer front al planejament econòmic futur del municipi.

SEGON: Encarregar a dita Comissió seguir els treballs d’anàlisi i estudi i l’emissió de quants dictàmens definitius corresponguin sobre el procés de trasllat i canvi de la Recaptació Municipal d’una empresa privada a la Diputació de Barcelona per donar-los a conèixer a la població de Cubelles.

TERCER: Encarregar a dita Comissió la posada en marxa dels processos necessaris per realitzar una Auditoria Econòmica Externa que permeti conèixer i explicar a la població de Cubelles quina ha estat l’evolució econòmica i de gestió de les arques municipals en els darrers anys i preparar l’Ajuntament per la imprescindible planificació econòmica futura.

QUART: Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya així com a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El Ple aprova el conveni entre Ajuntament i l’ACA per finançar dues actuacions al municipi


Notícies - Alcaldia

La revisió del padró, una modificació del pressupost i dues mocions, altres punts aprovats en la sessió en què Rosa Fonoll pren possessió com a regidora en substitució de Joan Besòs
Rosa Montserrat Fonoll va prendre possessió com a regidora de l’Ajuntament de Cubelles en substitució de Joan Besòs, després que aquest renunciés a l’acta de regidor voluntàriament en el passat Ple municipal.

Un dels punts més transcendents de la sessió plenària de dilluns va ser l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal de promoure, executar i finançar actuacions hidràuliques al municipi. Aquestes actuacions seran la construcció de la xarxa de pluvials al Sector Marítim i l’execució del Pla Especial de Protecció de la desembocadura del riu Foix i per les que l’ACA, segons el conveni, aportarà 1,1 milions d’euros com a contraprestació a la ubicació de la planta dessalinitzadora que es construirà al terme municipal de Cunit a tocar de Cubelles.

Abans de finalitzar el Ple, les formacions de l’equip de Govern (PSC-CiU-ERC) van presentar una moció d’urgència per la constitució d’una nova comissió de treball permanent de serveis econòmics i la realització d’una auditoria econòmica externa que també va rebre la unanimitat de tots els grups amb representació municipal.

més informació a
El Ple aprova el conveni entre Ajuntament i l’ACA per finançar dues actuacions al municipi

Font: http://www.cubelles.cat/


PIC & JAZZ de nou .....

Sentim ja el carnaval, i per aquest dijous 19 de Febrer hem
preparat la “NIT DE SAMBA”, amb l’actuació de,

GUI GUIMARAES a la veu i guitarra
MARTIN MALUCO PERALTA a la percusió

Com sempre, l’horari serà de 19.30h. fins les 21.00h.

Preu de la entrada……………………… 10 €
Consumisió mínima……………………. 3 €

Aforament limitat

L’adreça: Jacint Verdaguer, 20
El telefòn: 938.952.914
El e.mail:
pic-jazz@wanadoo.es

16.2.09

fotos/arxiu Diari de Cubelles 2009


XATONADA POPULAR 2009
La celebració de la 8a edició del Concurs de Mestres Xatonàires i de la 6a en categoria infantil, va tenir lloc ahir diumenge a la plaça del Ajuntament de Cubelles.
foto/arxiu Diari de Cubelles
L´AJUNTAMENT DE CUBELLES I CESPA PRESENTEN LA NOVA MAQUINÀRIA DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
Notícies - Medi Ambient

L´Ajuntament de Cubelles i CESPA tenen l´objectiu de realitzar un canvi qualitatiu de la neteja viària i un nivell òptim d´aquesta, entenent com a tal la no aparició de restes de qualsevol tipus o brutícia al terra, l´acumulació de les mateixes en els punts de recollida i la no existència d´elements (pintades, cartells...) que incideixin negativament en l´aspecte del municipi. Per a poder complir amb aquest objectiu, l´empresa es basarà en un Pla de neteja viària en què es tindrà en compte la sectorització del municipi en 10 zones.
El servei es divideix en dos períodes. El primer, de temporada baixa, va des de l´1 de gener al 31 de maig i des de l´1 d´octubre al 31 de desembre. El segon, conegut com la temporada alta, és el que va des de l´1 de juny al 31 de setembre i el període de Setmana Santa.L´oferta de CESPA incrementa les freqüències mínimes establertes pels plecs de condicions tal i com s´estableix en el contracte que l´empresa adjudicatària i l´Ajuntament van signar el passat 2 d´octubre per un import anual de 666.987,84 € més IVA. CESPA executarà el servei durant un període de 8 anys, prorrogables per un màxim de 10 anys totals.
més informació detallada a