6.7.07

REPORTAJE

Con F de Frida

Hoy hace cien años nació la pintora mexicana más internacional. Ocasión para entronizar la desesperada vida y la obra de Kahlo, en la que la alquimia del sufrimiento engendra belleza

Carlos Monsiváis 06/07/2007

- Con F de celebración 13 de junio de 2007. Se inicia la gran celebración del centenario de Frida Kahlo. En el Palacio de Bellas Artes, en México DF, en medio de una sucesión de retenes policiacos y de gritos de protesta, y con la exclusión de los medios informativos, Felipe Calderón inaugura la gran exposición de Frida y pronuncia frases marmóreas: "Frida Kahlo es un ejemplo para vencer la adversidad, para que todo lo que impida el desarrollo del país lo dejemos atrás y salgamos adelante". Curiosa reflexión sobre Frida, quizá la primera en su género.
Santa, amada delirante y promiscua, bisexual, Frida Kahlo atraviesa entre exclamaciones, cotizaciones y modas.
Es la reina que elige por corona las grandes trenzas, es el orgullo gozoso de la poseedora de una sola desafiante ceja.
A Frida la adoptan las feministas del mundo entero, los chicanos o los turistas de las señas icónicas.
Inútil oponerse a la canonización laica, a fin de cuentas sólo el método de acercarse a una obra, ni olvidar ni por un instante al ser que la produjo. Es este caso, "mitificar" o "desmitificar" son criterios un tanto ajenos a la mezcla de lo estético y lo vital. Frida Kahlo es icono, leyenda, mito y poderosa realidad artística, la santa Juana de una sociedad pequeña pródiga en personajes límite, la Virgen de los abortos, la Eva retenida en el infernal paraíso de la mesa de operaciones, la enamorada que se pinta o se tatúa en la frente el rostro del amado inconcebible.
Frida corresponde a una etapa de arte nacional, y la trasciende, es el símbolo que "ya actúa por su cuenta", la Frida pintada por Frida que Frida produce con tal de poblar de Fridas los alrededores. En su caso, vida y obra no admiten el deslinde, al ser la obra un proyecto detallado de autobiografía y al dirigir la desesperación y la angustia, tan estrictamente reales, la elección de la forma, devocional a su manera, testimonial, fantasía naturalista (tómenlo o déjenla), alegórica, de sencillez al punto del desbordamiento barroco. Y a su manera, el acto agónico de su obra es un criterio estético: la alquimia del sufrimiento también engendra la belleza.

mes informació a http://www.elpais.es/

5.7.07

La nova llei de sòl

María Antonia Trujillo / Ministra de la Vivenda


Avui entra en vigor la llei del sòl, que, a partir de demà, desenvoluparan i aplicaran tant els ajuntaments com els nous governs autonòmics sortits fa un mes de les urnes. Una llei que proposa més sostenibilitat, menys especulació i més transparència en la gestió urbanística i del sòl, tant pública com privada. D'aquests tres propòsits, el de combatre l'especulació és, sens dubte, el que més debat ha generat. Està bé que es torni a parlar de quantes plusvàlues genera el negoci immobiliari, de qui i quan se n'apropia o de com i en quina mesura ha de participar la societat en aquests plusvàlues, com mana la Constitució. Però aquest és un debat recurrent. M'interessa destacar els altres dos grans temes que obre la llei de sòl, els de la sostenibilitat i la transparència, perquè són novetats absolutes en la legislació estatal del sòl.

LA SOSTENIBILITAT S'HA CONVERTIT EN EL PRIMER repte del nostre desenvolupament econòmic i, en conseqüència, també s'ha de convertir en el principi rector de qualsevol política sobre el sòl i territori. Hem de promoure un medi urbà en què l'ocupació del sòl sigui eficient. És a dir, on no dilapidem el territori i on qualsevol desenvolupament urbà tingui garantides les necessàries infraestructures, dotacions i serveis públics, ben localitzats i suficients per atendre els ciutadans. Però també hem de garantir una protecció adequada del medi rural i preservar els valors del sòl innecessari o inadequat per atendre les necessitats de transformació urbanística. I hem, en definitiva, de procurar l'eficàcia de les mesures de conservació i millora de la natura, la flora i la fauna i de la protecció del nostre patrimoni cultural i paisatgístic. La nova llei del sòl configura per primera vegada el concepte indeterminat de desenvolupament territorial i urbà sostenible com un principi jurídic autèntic amb conseqüències pràctiques. Així incorporem a la legislació estatal del sòl temes que fins ara havien estat absents en aquesta legislació malgrat ser tan importants per al medi ambient com ara l'eficiència energètica, l'ús dels recursos escassos com l'aigua o la prevenció de l'erosió, l'incendi i la contaminació dels sòls; també temes importants per a la ciutadania, com el foment de la cohesió i de la mixtura social, i per a l'economia, com la utilització racional i eficient del sòl o l'augment de la mobilitat física i laboral.

TOTS AQUESTS PRINCIPIS, QUE JA TENEN FORÇA DE LLEI a Espanya, es proposen des de fa temps des de la Unió Europea i s'han incorporat recentment a la Carta de Leipzig sobre la ciutat europea sostenible. Els ministres responsables de desenvolupament urbà dels 27 Estats membres de la UE vam consensuar el passat 24 de maig aquesta carta, en què Espanya va tenir una participació molt activa, i que advoca per unes polítiques urbanes de caràcter integral que tinguin molt present la millora del medi ambient físic. La Carta de Leipzig també fa especial referència a la importància de dur a terme unes polítiques adequades de vivenda social. En aquest sentit, en la llei hi hem introduït mesures destinades a afavorir el desenvolupament de la vivenda protegida. Per això garantim una reserva mínima per a la vivenda protegida d'un 30% en el nou sòl residencial i assegurem que aquest ús d'interès social del sòl es compleixi efectivament. Com? A través de la seva anotació registral i, quan es tracti de patrimonis públics de sòl, prohibint als ajuntaments subhastar-los o licitar-los a l'alça per sobre del valor del sòl per a vivenda protegida. S'ha de combatre l'especulació començant per les pròpies administracions.

EN SEGON LLOC, MÉS TRANSPARÈNCIA. Com ja he exposat en moltes ocasions, una de les més significatives innovacions de la llei consisteix que, per primera vegada, regula els drets i deures de tots els ciutadans i no només els dels propietaris de sòl. Amb això establim un veritable estatut bàsic de ciutadania en relació amb el sòl i el medi urbà i rural. L'objectiu és clar: una gestió més transparent, en què la participació dels ciutadans sigui efectiva i no només formal, i amb controls de legalitat i d'oportunitat clars sobre la discrecionalitat de l'administració, és el millor antídot contra l'especulació i la corrupció. La llei de sòl no s'atura a reconèixer o declarar drets, sinó que els garanteix a través de regles bàsiques de gestió participativa i transparent. També els convenis urbanístics s'hauran de sotmetre a informació pública abans de ser aprovats. A més, l'aprovació dels convenis de plantejament, com la de les permutes de terrenys, només podrà fer-la el ple.

UNA ALTRA DE LES MESURES ANTICORRUPCIÓ més importants és la que obliga no només els regidors sinó també tots els directius municipals a publicar la composició dels seus béns i l'objecte de les seves activitats privades. Però, a més, la llei estableix que aquells que tinguin responsabilitats executives, tindran prohibida l'activitat privada en aquesta matèria i en el terme municipal en què hagin exercit el seu càrrec durant els dos anys posteriors al seu cessament, de manera similar al que s'exigeix dins de l'administració estatal. Amb aquests mateixos objectius s'estipula que els expedients de les requalificacions que comportin plusvàlues hauran d'identificar qui ha estat el propietari durant els últims 5 anys, de manera que tots puguem saber a qui beneficia les decisions dels nostres representants.

REIVINDICAR L'URBANISME COM UNA FUNCIÓ PÚBLICA irrenunciable, sotmesa a controls i no susceptible de mercadeig no és un acte d'intervencionisme, sinó un exercici de responsabilitat. Per això, una nova llei del sòl era necessària en el nostre país.

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 22. Diumenge, 1 de juliol del 2007

4.7.07

HABILITAT POLÍTICA

Merkel i Munar

Teresa Pàmies / Escriptora

Dues dones rellevants en la política d'una Europa que busca la seva cohesió en la pluralitat de nacions i cultures -en un context amb predomini masculí als llocs de decisió- destaquen per la seva capacitat negociadora amb resultats positius en situacions que els polítics eternitzen amb debats artificials o provocacions, com la dels bessons polonesos Kaczynski contra la cancellera Angela Merkel i el seu país. A casa nostra, la política continua enrocada en picabaralles entre partits. S'invoquen "principis irrenunciables" amb arguments com "no ens abaixarem els pantalons a Madrid" i altres fanfarronades. Tret d'alguna excepció que confirma la regla, els nostres líders no tenen "mà esquerra" a l'hora de fer política, quan aquesta és l'única solució als problemes que no pot resoldre un sol partit, ni una sola de les nacions i regions que componen Espanya, ni una sola classe social. També caldrà renunciar a "l'interès del partit" servint-se de mà esquerra en el joc polític, expressió que el diccionari de l'IEC defineix així: "Tenir tacte i habilitat amb la gent". I afegeix, a tall d'exemple: "Per aquesta feina de cara al públic cal tenir mà esquerra". Maria Antònia Munar i els polítics que han trobat una alternativa "clara i progressista" al desgavell i a la corrupció imperants en el govern del PP han demostrat habilitat política com es desprèn del discurs de la primera dona-president d'un Parlament a ses Illes, en demanar als 59 parlamentaris que el formen que "assumeixin la seva funció legislativa de control del govern, amb respecte, diàleg, consens, debat i passió, sense renunciar a les pròpies idees".

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 24. Dilluns, 2 de juliol del 2007

Alcaldia

S'aprova oficialment el cartipàs .El govern designa cinc tinences d'alcaldia


El ple també va aprovar oficialment el cartipàs municipal que queda de la següent manera: Dins l'Àrea d'Hisenda, Participació Ciutadana i Comunicació, el regidor Xavier Grau s'encarrega de les regidories d’Hisenda, Planificació i Serveis Externs; Participació Ciutadana i Comunicació. A l'Àrea d'Educació i Joventut, Noemí Cuadra es fa càrrec de les regidories de Festes i Tradicions, i la d'Infància i Joventut; mentre que Joan Albet porta la regidoria d'Ensenyament.

Pel que fa a l'Àrea de Serveis Viàris i Medi Ambient; Joan Albet està al capdavant de la regidoria d'Obres i Serveis Viàris; i la de Medi Ambient. En quant a l'Àrea d'Urbanisme i Planejament, Miquel Àngel López dirigeix la regidoria d'Urbanisme i Planejament, mentre que en l'Àrea de Serveis a les Persones, Prudencia Carrasco és la regidora de Serveis a les Persones i de Promoció Cultural.


En l'Àrea de Seguretat Ciutadana, Salut i Cooperació, les tres regidories són dirigides pel regidor Joan Andreu Rodríguez. A l'Àrea de Dinamització Econòmica, Turisme i Comerç, s'estableixen dues regidories; la de Dinamització i Turisme; i la de Comerç, que portarà el regidor Joan Besòs. Finalment, a l'Àrea d'Esports, s'estableix la regidoria d'Esports que es fa càrrec Lluís Pineda.


El ple també va aprovar nomenar tinents d’Alcalde, als regidors membres de la Junta de Govern Local següents: Joan Albet com a Primer; Joan Andreu Rodríguez; Segon; Xavier Grau, Tercer; Noemí Cuadra, Quarta; i Miguel Ángel López, cinquè.


Ràdio Cubelles Dilluns, 02-07-2007

2.7.07
Un dia al circ,un món de rialles per petits i grans !!!El circ Raluy novament visita a Cubelles

(fotos arxiu Diari de Cubelles)

1.7.07


contadores webcursos gratisfotosavisos gratisjuegos gratiscontador gratis
El Circ Raluy s'instal•larà a Cubelles del 29 de juny al 3 de juliol


Novament el circ visita la nostra població després de l'èxit de públic durant la seva estada l'any passat


Després de la bona acceptació que va tenir el Circ Raluy l'any passat durant la seva primera estada a Cubelles, l'espectacle torna els dies 29 de juny i fins el 3 de juliol.
El Raluy és un circ per sentir moltes emocions, amb equilibristes, trapezistes volants com a número estrella juntament amb els pallassos, monociclistes, salts mortals, etcètera. Tots ells creen un ambient d’il•lusió, sorpresa, bellesa i fantasia dins d'una carpa, que aplega al seu entorn un museu de caravanes que daten del segle XIX. La cafeteria és una ‘roulotte’ del 1927 i hi ha exposades fotografies del circ.
El circ Raluy és un museu ambulant que viatja amb la història del circ a les espatlles. Actualment, més de setanta-cinc persones de diverses nacionalitats hi viatgen i hi viuen, convertint-lo d’aquesta manera en una autèntica torre de Babel. És un circ familiar amb quatre generacions d’història.
Per a més informació cal trucar a l’Oficina de Turisme de Cubelles, situada a la Plaça del Castell, 1 (Tel. 93 895 25 00).