4.2.11
M. Trives/Diari de Cubelles
Els lloros tenen facilitat en repetir el que les persones del seu entorn li transmeten. i escolten dia a dia. Recordo fa molts anys a un vei d´un familiar proper que tenia un lloro a peu de balco amb el solet i de cara al carrer .Com sembla ser que comprometia al propietari dia si dia no, amb insults que segurament escoltava de la seva veu referits al govern de llavors i en plena etapa de dictadura , el pobre animalet no va tardar a passar al pati interior del edifici .,No tan solejat i amb les olors que pujaven de les cuines, es clar que va canviar el repertori ,la Doña Francis i determinats espais radiofònics van ser el seu referent. Mes d´un veí o veïna va canviar els hàbits i el to ....De nit silenci i el lloro a la gàbia tapadet..

3.2.11


Tancat el període de licitació de les obres del nucli antic
Font: Ràdio Cubelles

El procés de licitació de les obres correpon a la primera fase del projecte del nucli antic, que consistirà en la reurbanització, adequació de línies aèries i soterrament de contenidors. Es tracta d’un projecte que té un pressupost d’uns 853 mil euros
Dimarts es va tancar el període de presentació d’ofertes a la primera fase de les obres del nucli antic, que consistiran en la reurbanització, adequació de línies aèries i soterrament de contenidors. Es tracta d’un projecte que té un pressupost d’uns 853 mil euros, i que en aquests moments ha tancat el termini per a que les empreses interessades presentessin les seves ofertes. De fet, el que es licita ara és la primera de les sis fases que té el projecte. Aquesta primera fase afectarà els carrers de l’Estació, Joan Roig i Piera, Narcís Bardají, Antoni Armengol, Angel Guimerà, Doctor Estapé i part del carrer Sant Antoni. Al tractar-se d’una zona de força afluència de trànsit rodat l’alcaldessa, maria Lluïsa Romero ha explicat que "es posarà en marxa un Programa de desviament de la circulació mentre les obres estiguin en marxa".
L’objectiu principal de l’actuació és la revitalització econòmica i social del nucli antic, mitjançant una intervenció de remodelació urbana. Un altre dels aspectes que s’ha tingut en compte és que "aquestes obres es puguin dur a terme amb el menor termini executiu", ha dit l’alcaldessa qui ha explicat també que "abans d’iniciar les obres, els responsables municipals volen mantenir reunions amb els veïns i comerciants de la zona per informar-los del contingut de l’obra perquè aquestes els afectin el menys possible". Segons va anunciar l'alcaldessa al Programa Plaça de la Vila "les obres podrien començar en 1 mes o mes i mig si no sorgeix cap problema en el procés de licitació de l’obra".

Més informació al podcast http://www.radiocubelles.com/content/view/712/84/

PER LA IGUALTAT DE GÈNERE EN EL SISTEMA DE PENSIONS
La Comissió del Pacte de Toledo va aprovar el 29 desembre 2010 el seu Informe i 21 recomanacions, que es votaran al Congrés de Diputats 2 dies abans de l'anunciada aprovació pel Govern, el 28 de gener, de l'Avantprojecte de llei que reformarà les pensions "amb o sense acord" en la negociació amb sindicats i empresaris.
Per primera vegada una de les recomanacions del Pacte de Toledo, la 17, es refereix específicament a Dona i protecció social: en què, després advocar per una "integració laboral d'acord amb les aspiracions de les dones" i la configuració de drets de pensió propis , no derivats del marit, davant diverses discriminacions constatades, no apunta a la igualtat en l'ocupació i la protecció social, sinó a algunes mesures específiques aparentment proteccionistes, però perpetuadores del repartiment desigual de l'ocupació i la cura, com els incentius fiscals i de protecció social a la no incorporació de dones casades al mercat de treball.
La reforma de les pensions és, juntament amb la reducció de la despesa pública i la reforma laboral, part de l'exigència de retallada d'Estat del Benestar dels "mercats" a l'Estat-la Seguretat Social gestiona un terç de les seves despeses-, retardant de dels 65 als 67 anys l'edat legal de jubilació i ampliant de 15 a 20 anys el període de càlcul i el període de carència per a la pensió contributiva mínima. Les premisses demogràfiques en què es recolza, com la caiguda de la natalitat a 1,4 fills per dona i l'augment de la longevitat, tenen un biaix de gènere: són produïts molt més per un model socioeconòmic de desigualtat entre dones i homes i incompatibilitat entre ocupació i cures, que per una causa biològica. La baixa natalitat respon a la manca de temps i serveis per a la conciliació, i sent dones el 58% de les persones majors de 65 anys per tenir 6,4 anys més d'esperança de vida (84,4 anys) que els homes (78 , 0 anys), encara que els anys de vida en bona salut són gairebé iguals: 63,2 per als homes i 62,9 per a les dones. Sense perjudici d'exigir al Govern que compleixi en aquest i els altres projectes de llei l'article 19 de la Llei d'Igualtat, acompanyant del preceptiu Informe d'Impacte de Gènere sobre la situació de partida de dones i homes i la previsió de com va a incidir -hi la reforma de les pensions,

MANIFESTEM: 1 .- Espanya ha de fer un esforç especial en la individualització de les prestacions de Seguretat Social, ja que el nostre sistema va ser dissenyat en la dècada dels 1960, sobre la base del model de família de sustentador masculí / dona dependent, en el qual l'home és titular del salari i de les prestacions socials per malaltia, atur, jubilació o supervivència (viduïtat i orfandat), i les dones no tenen ingressos o drets propis, sinó derivats del marit. L'objectiu d'igualtat de gènere ha de ser explícit i concret per a la solidaritat inter i intra generacional pròpia del sistema de pensions i per seguir avançant cap al model socioeconòmic de dones i homes sustentadors i cuidadors en igualtat.
2 .- En l'actualitat no hi ha igualtat real de dones i homes en la protecció social. Són dones el 45,01% dels 17.612.709 cotitzants a la Seguretat Social i el 51,35% dels 8.711.058 pensionistes del sistema contributiu. Més de la meitat, el 51,38% de les dones pensionistes ho són per un dret derivat, la majoria per viduïtat.
3 .- La menor taxa d'ocupació femenina, la desigualtat salarial i les diferències entre la vida laboral d'homes i dones, marcades per la precarietat i la feminització de la cura de fills i familiars dependents amb les consegüents "llacunes de cotització", a més de les restes del franquisme que va excloure a les casades de l'ocupació, porten a que la pensió mitjana de les dones sigui ara de 599 ¤, és a dir, un 39% més baixa que la dels homes, de 977 euros al mes.
4 .- La discriminació de les dones en les pensions contributives és la causant, al costat de la feminització de les pensions no contributives, que 1 de cada 4 dones majors de 65 anys estigui sota el llindar de la pobresa, que no superen tot i els complements de mínims aportats per l'Estat i finançats amb impostos, no amb cotitzacions a la Seguretat Social, als 4,2 milions de pensionistes (62% dones, la meitat vídues) la pensió contributiva no arriba als 577 euros al mes. 5 .- La proposta del govern i la comissió parlamentària d'incrementar de 15 a 20 anys el període de càlcul va a incrementar la discriminació de les dones, les vides laborals tenen més "llacunes de cotització" per la precarietat i la feminització de la cura de familiars. Actualment el període mínim de cotització per a la pensió contributiva de jubilació és de 15 anys (o l'equivalent a 15 anys a jornada completa), dels quals almenys 2 han d'estar compresos dins dels últims 15, i l'import de la pensió és un percentatge de la cotització mitjana durant els darrers 15 anys (anomenada base reguladora) que va del 50% si només s'han cotitzat 15 anys fins al 100% per a 35 o més anys de cotització. Espanya és el 4t país d'Europa en percentatge de dones excloses del mercat de treball per haver de tenir cura de fills i familiars dependents.
6 .- Són dones el 70,63% dels 454.095 beneficiaris de Pensions No Contributives (PNC) implantades el 1990 per a les persones amb invalidesa (56% dones) o majors de 65 anys (83% dones) que no han cotitzat el mínim de 15 anys exigit per a la pensió contributiva de jubilació, no són vídues de persones amb 5 o més anys cotitzats, i no tenen rendes de qualsevol tipus, personals o de la unitat familiar. La PNC és de 339,70 euros mensuals, sota el llindar de la pobresa de 401 euros / mes.
7 .- La inferioritat de condicions laborals de les dones generadora de la inferioritat en les pensions no és cosa del passat. Les 1,8 milions de treballadores actuals en situació d'atur tenen una taxa de cobertura de Prestacions per Atur del 58%, enfront del 63% dels homes, i són majoria entre els perceptors de prestacions assistencials, les més baixes.
8 .- Per això demanem al Govern i al Parlament una política sense contradiccions, d'incentiu al model de dones i homes treballadors i cuidadors en igualtat, i no al model d'home empleat / dona cuidadora sense feina i amb protecció social derivada del marit, amb mesures com: -
No elevar de 65 a 67 anys de l'edat legal de jubilació, ja que l'increment de cotitzants pretès s'aconseguiria molt més amb la incorporació de 1,8 milions de dones a l'ocupació, sense perjudicar la salut i l'atur de les persones de 65 a 67 anys. -
No augmentar dels 15 anys actuals el període de cotització ni el de còmput per a la pensió, perquè penalitzaria especialment les llacunes de cotització de les dones. -
La reducció general de la jornada laboral i la seva compatibilitat amb la cura-al 50% per homes i dones-de menors o dependents, i no incentivar el temps parcial de dones. -
El repartiment familiar de la cura no n'hi ha prou: demanem la cobertura pública de la demanda d'educació infantil de qualitat des dels 0 anys i de serveis professionals públics d'atenció a la dependència, sense canviar-los per pagueta a cuidadores familiars. -
Equiparar les Taxes d'Ocupació de dones i homes, sense incentivar les excedències i prestacions per a la cura incompatibles amb l'ocupació i la cotització normals. -
Permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles.
Restituir el permís de paternitat de 4 setmanes ja legislat. -
Transformar progressivament la pensió de viduïtat de manera que, sense desprotegir a dones grans, no incentivi la dependència de les casades joves. -
Inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de l'especial d'Empleades / es de llar. - Equiparació de les Pensions No Contributives al mínim general de les pensions.
Gener de 2011


Forum de Política Feminista
Confederación de Mujeres del Mundo Rural CERES
Federación de Mujeres Rurales SOL RURAL
Asociación Nosotras Mismas de Chamberí
Nosotras No Nos Resignamos
Asociación de Mujeres de Cooperativas AMECOOP
Mujeres por la Paz
Centro de Estudios de la Mujer
Federación Arena y Laurisilva
ACSURAS
Fundación Isonomía
Carmen Sarasua
Fefa Vila Núñez
Asociación feminista Leonesa Flora Tristan
Plataforma Lobby Europeo de Mujeres CyL
Asociación Mujer y Revolución
Asociación 1934
Asociación de Mujeres de Valdeserrano
Tejedoras
Asamblea Feminista
Per sumar-se al manifest escriviu a: forumpf@telefonica.net
Veintidós organizaciones de mujeres presentaron el pasado viernes, 21 de enero, a los portavoces de las Comisiones del Pacto de Toledo y de Igualdad y a la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el “Manifiesto: Por la igualdad de género en el sistema de pensiones”.
En el manifiesto, las asociaciones piden una política de incentivo al modelo de mujeres y hombres empleados y cuidadores en igualdad, y no al modelo contrario de hombre empleado/mujer cuidadora sin empleo y con protección social derivada del marido. En este sentido, las asociaciones firmantes demandan que España debe hacer un esfuerzo especial en la individualización de las prestaciones de Seguridad Social.
Los colectivos critican que en la actualidad no hay igualdad real entre mujeres y hombres en la protección social. Al respecto señalan que “son mujeres el 45,01 por ciento de las 17.612.709 personas cotizantes a la Seguridad Social y el 51,35 por ciento de las 8.711.058 personas pensionistas del sistema contributivo. Más de la mitad, el 51,38 por ciento de las mujeres pensionistas lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad”.
“La menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres, marcadas por la precariedad y la feminización del cuidado de hijos y familiares dependientes con las consiguientes “lagunas de cotización”, además de los restos del franquismo que excluyó a las casadas del empleo, llevan a que la pensión media de las mujeres sea ahora de 599 euros, es decir, un 39 por ciento más baja que la de los hombres, de 977 euros al mes” agregan las asociaciones.

Igualdad

Asimismo, las organizaciones firmantes expresan que la discriminación de las mujeres en las pensiones contributivas es la causante, junto a la feminización de las pensiones no contributivas, de que una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza.
Según señalan las agrupaciones, la propuesta del gobierno y la comisión parlamentaria de incrementar de 15 a 20 años el período de cálculo va a incrementar la discriminación de las mujeres, cuyas vidas laborales tienen más “lagunas de cotización” por la precariedad y la feminización del cuidado de familiares.
Actualmente, el periodo mínimo de cotización para la pensión contributiva de jubilación es de 15 años, de los cuales al menos 2 deben estar comprendidos dentro de los últimos 15, y el importe de la pensión es un porcentaje de la cotización media durante los últimos 15 años que va del 50 por ciento si solamente se han cotizado 15 años hasta el 100 por ciento para 35 o más años de cotización. España es el cuarto país de Europa en porcentaje de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de hijos y familiares dependientes.

Cotizaciones

De igual manera, las asociaciones explican que “son mujeres el 70,63 por ciento de las 454.095 personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) implantadas en 1990 para las personas con invalidez (56 por ciento mujeres) o mayores de 65 años (83 por ciento mujeres) que no han cotizado el mínimo de 15 años exigido para la pensión contributiva de jubilación, no son viudas de personas con 5 o más años cotizados, y no tienen rentas de cualquier tipo, personales o de la unidad familiar. La PNC es de 339,70 euros mensuales, bajo el umbral de la pobreza de 401 euros al mes”.
Por ello, las asociaciones se oponen a la elevación de 65 a 67 años de la edad legal de jubilación, pues el incremento de cotizantes pretendido se conseguiría mucho más con la incorporación de 1,8 millones de mujeres al empleo, sin perjudicar la salud y el desempleo de las personas de 65 a 67 años.
Solicitudes
Por otra parte, los colectivos firmantes piden “no aumentar de los 15 años actuales el periodo de cotización ni el de cómputo para la pensión, porque penalizaría especialmente las lagunas de cotización de las mujeres. La reducción general de la jornada laboral y su compatibilidad con el cuidado -al 50 por ciento por hombres y mujeres- de menores o dependientes, y no incentivar el tiempo parcial de mujeres”.
Otra petición requerida por las asociaciones es la cobertura pública de la demanda de educación infantil de calidad desde los 0 años y de servicios profesionales públicos de atención a la dependencia, sin canjearlos por paguitas a cuidadoras familiares.
También requieren equiparar las tasas de ocupación de mujeres y hombres, sin incentivar las excedencias y prestaciones para el cuidado incompatibles con el empleo y la cotización normales. Además, piden que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles, así como restituir el permiso de paternidad de 4 semanas ya legislado.
Otra de las reclamaciones de las asociaciones es transformar progresivamente la pensión de viudedad de manera que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la dependencia de las casadas jóvenes. Asimismo, solicitan la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del especial de personas empleadas de hogar, así como la equiparación de las Pensiones No Contributivas al mínimo general de las pensiones.
De los veintidós colectivos que han adherido a este manifiesto se hayan Forum de Política Feminista, la Confederación de Mujeres Rurales CERES, Nosotras Mismas de Chamberí, la Federación Sol Rural, Mujeres de Cooperativas AMECOOP, ACSURAS, Flora Tristán, Fundación Isonomía, Mujeres por la Paz y la Asamblea Feminista de Madrid, entre otras.
L’skatepark s’inaugurarà el 12 de febrer

02/02/2011

El proper 12 de febrer a les 10h. s’inaugurarà l’skatepark situat al Parc del Prat de Cubelles. La nova infraestructura, que ha estat subvencionada a través del FEOSL, donarà resposta a la necessitat d’un espai que reclamaven els joves del municipi.

L’acte inaugural començarà a les 10 del matí amb la tradicional tallada de cinta per part de les autoritats locals i membres de l’empresa constructora de l’equipament. Fins a les 11h s’obriran les inscripcions per al 1r Campionat d’Skateboard de Cubelles, que es realitzarà fins les 17.30h. dividit per mòduls i en categoria sub16 i amateur. Després de l’entrega de premis als guanyadors del campionat els assistents gaudiran dels concerts de Crazy, Rima Alternativa i Hhsie con Charlot.

A més, al llarg de tot el dia es realitzaran activitats paral·leles com una exhibició de graffiti i s’instal·laran parades amb material d’skate i de menjar.El Poliesportiu municipal pavimentarà els vials

Notícies - Esports
03/02/2011
Properament començaran les obres de pavimentació dels vials del Poliesportiu municipal, una demanda dels usuaris de l’equipament sobretot pels problemes d’estancament d’aigua que s’ocasionaven en dies de pluja. L’actuació començarà en breu un cop ja han finalitzat les obres de canalització d’aigües als espais de pas que permetran evacuar la pluja i evitar que es creïn tolls d’aigua. La pavimentació amb formigó allisat afectarà als espais exteriors de pas des de l’entrada al poliesportiu fins al pavelló i els dos laterals de les pistes de tennis.

Reformes als vestidors

A banda de la pavimentació i l’anterior obra de canalització, al Poliesportiu s’hi ha fet nombroses actuacions darrerament. Els vestidors del pavelló han estat reformats amb la col·locació de piques de marbre, miralls i nova aixeteria a més d’una renovació a les dutxes i el sistema d’escalfament d’aigua.


Als vestidors exteriors situats al lateral del camp de futbol de terra s’hi ha fet una nova instal·lació del sistema elèctric per adaptar-lo a la normativa vigent i millorar les mesures de seguretat.

Espais esportius exteriors

Precisament també s’està treballant en aquest camp de futbol amb la renovació de la tanca metàl·lica que el separa de la recentment reformada pista poliesportiva exterior.

Finalment, la rampa d’accés a aquesta pista s’ha adequat amb l’instal·lació d’una barana provinent del pas de vianants elevat sobre el Foix que va enderrocar-se recentment per millorar l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda Aquest accés s’ha complementat amb l’instal·lació d’una barana provinent del pas de vianants elevat sobre el Foix que va enderrocar-se recentment.