24.1.09


CARNAVAL A CUBELLES

M. Trives/fotos /arxiu Diari de Cubelles


Cubelles - Festes i Tradicions

Font: Ràdio Cubelles

Les inscripcions per a participar als concursos de carrosses i grups de disfresses s'obriran el 19 de gener al centre social.

més informació a

Carnaval de Cubelles, del 14 al 25 de febrer
Penedès.
L'Ajuntament de Cubelles renovarà l'enllumenat de Mas Trader amb el fons estatal d'inversió local
EL PUNT. Cubelles.
L'Ajuntament de Cubelles ha presentat tres projectes al fons estatal de desenvolupament local: la renovació integral de l'enllumenat de Mas Trader, sector I, valorada en 1,2 milions d'euros; les obres d'ampliació de la xarxa de clavegueram entre la C-31 i l'estació de bombament principal de Cubelles, valorades en 556.000 euros, i l'arranjament de diferents espais verds del municipi, valorat en 421.000 euros. En total, el fons preveu aportar a Cubelles 2.260.671 euros.

Font:

23.1.09

L’Ajuntament convoca la primera Comissió Especial de Comptes de la legislatura

Notícies - Hisenda, Planificació i Serveis Externs

22/01/2009
Tal i com va avançar el regidor d’Hisenda, Xavier Grau, en el Ple Municipal del passat mes de desembre, el Govern ha convocat la primera Comissió Especial de Comptes de la legislatura. L’objectiu de la convocatòria d’aquest òrgan és tancar els exercicis del 2006 i 2007, i la voluntat de tancar l’exercici del 2008 abans del 30 de març, tal i com marca la legislació vigent.
La composició de la Comissió Especial de Comptes és la següent:
Presidenta
M. Lluïsa Romero Tomàs, Alcaldessa.

Vice-president:
Joan Albet i Miró, Primer tinent d’alcalde

Vocals:
PSC: Francesc Xavier Grau Roig
CIU: Noemí Cuadra Soriano
ERC: Joan Andreu Rodríguez i Serra
ICV: Mònica Miquel i Serdà
PPC: Joana Navarrete Jimenez
ICb: Josep Lluís Comas i Rodríguez
EC-FIC: Anna Mª Martínez i Gallemí

Interventora
Rosa Mª Almirall i Domènech

Secretària
Trinidad Hernàndez Bordallo

En aquesta primera convocatòria, que tindrà lloc el proper 9 de febrer, l’ordre del dia estableix el tancament del compte general de l’exercici corresponent a l’any 2006.
La Comissió Especial de Comptes és una de les propostes que la regidoria d’Hisenda va anunciar en el darrer Ple del 2008, en el qual es va aprovar el pressupost general de la Corporació per l’any 2009. Les altres propostes són la creació d’una Comissió Econòmica Específica de seguiment permanent amb participació de totes les formacions polítiques i la creació d’una Oficina de Control i Gestió Pressupostària per mantenir el diàleg permanent amb els responsables polítics municipals

22.1.09

imatge virtual/foto/El Punt
Penedès. El ple de Cubelles aprova provisionalment el pla especial del port esportiu
M.L.. Cubelles


El ple de Cubelles va aprovar provisionalment el pla especial del futur port esportiu del municipi amb els vots a favor de tots els grups, excepte d'ICV, que es va abstenir, dilluns al vespre. L'aprovació del pla és un dels darrers tràmits per desenvolupar el projecte, que ara només requereix el vistiplau de la Generalitat perquè l'Ajuntament pugui fer l'aprovació definitiva. Una altra de les gestions pendents és que el Ministeri de Medi Ambient adscrigui el nou port com a dàrsena esportiva, una espècie d'autorització, segons el regidor d'Urbanisme de Cubelles, Miguel Ángel López (PSC).
El pla inclou les mesures i les previsions necessàries per garantir el funcionament eficaç de la zona de servei portuari, el seu desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris i mediambientals. A més, el document s'ha redactat d'acord amb les determinacions del vigent pla de ports de Catalunya, que es va actualitzar pel període 2006-2015. El projecte del port va aprovar-se el 2005, però va quedar paralitzat a l'expectativa d'una renúncia a una part de la zona marítima que Endesa utilitza per refrigerar la central tèrmica, i que finalment va obtenir-se l'any passat.
El port de Cubelles tindrà una superfície total de 138.000 m², amb 553 amarradors, d'entre 8 i 20 metres d'eslora. El projecte també inclou una marina seca de 1.800 m² amb una capacitat de 144 vaixells amb una eslora màxima de 7 metres i un varador amb capacitat per a 66 vaixells. El pressupost del projecte supera els quinze milions d'euros.
El Grup Marítim Metropolità és l'empresa concessionària del port, que ha d'encarregar-se de tirar endavant les obres. L'empresa assegura que està «molt interessada» a tirar endavant el projecte, tot i que no dóna data de començament de les obres, mentre espera que acabi tota la tramitació.
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/
La otra crisis
José Saramago
Crisis financiera, crisis económica, crisis política, crisis religiosa, crisis ambiental, crisis energética, se no las he enumerado todas, creo haber enunciado las principales. Falta una, principalísima según mi entender. Me refiero a la crisis moral que arrasa el mundo y de la que me permito dar algunos ejemplos. Crisis moral es la que está padeciendo el gobierno israelí, de otra manera no sería posible entender a crueldad de su actuación en Gaza, crisis moral es la que infecta las mentes de los gobernantes ucranianos y rusos condenando, sin remordimiento alguno, a morir de frío a medio continente, crisis moral es la de la Unión Europea, incapaz de elaborar y poner en marcha una política externa coherente y fiel a unos cuantos principios éticos básicos, crisis moral es la que sufren las personas que se aprovecharon de los beneficios corruptores de un capitalismo delincuente y ahora se quejan de un desastre que tenían que haber previsto. Son sólo algunos ejemplos. Sé muy bien que hablar de moral y moralidad en los tiempos que corren es provocar la hilaridad de los cínicos, de los oportunistas y de los simplemente listillos. Pero lo dicho, dicho está, y estas palabras algún fundamento tienen. Eche mano cada uno a su conciencia y diga lo que encuentra.
Font:
http://cuaderno.josesaramago.org/2009/01/16/la-otra-crisis/


*José Saramago

BIOGRAFIA

José Saramago és un dels novel listes actuals més apreciats en el món sencer va néixer a la vila portuguesa Azinhaga el 16 de novembre de 1922. Aquest escriptor autodidacta va publicar la seva primera novel la "Terra de pecat" l'any 1947. Encara que amb aquesta obra va rebre molt bones crítiques Saramago va decidir ser no enviar més de vint anys. Periodista i membre del Partit Comunista Portuguès patir censura i persecució durant els anys de la dictadura de Salazar. Es va sumar a l'anomenada "Revolució dels Clavells" que va portar la democràcia a Portugal, l'any 1974. Escèptic i intel lectual va mantenir i manté una postura ètica i estètica per sobre de partidismes polítics, i compromès amb el gènere humà. Compromès amb el gènere humà, de forma general en les seves obres hi ha una gran originalitat donada fonamentalment per la seva controvertida visió de la història i de la cultura.

http://www.escritores.org/saramago.htm

21.1.09

14 de gener de 2009
RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA A GAZA
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als ajuntaments a sumar-se a la resposta davant la situació de crisi humanitària que està patint la població civil de la Franja de Gaza d’ençà el passat 27 de desembre, provocada per l’ús desproporcionat de la força per part del Exèrcit israelià, el qual, amb la seva escalada militar i d’invasió de la zona està provocant centenars de víctimes civils entre les quals es comptabilitzen una significativa proporció d’infants.
1.100 Signatures contra la violència a Gaza
Les notícies de les darreres hores sobre l’alto el foc i la retirada de les tropes d’Israel de la franja de Gaza donen un marge d’esperança i posen de manifest la importància de la pressió de la societat civil internacional. Més de 1.100 persones s’han adherit a la ciberacció 'Aturem la massacre a Gaza' impulsada per la Fundació per la Pau.
Comunicat ciberacció

20.1.09


DIA A DIA

XAVIER GRAU

Regidor de l'Ajuntament de Cubelles

DES DE CUBELLES FINS A GAZA

Estat general d'indignació per les imatges de la massacre a Gaza que vomiten les teles d'arreu del món. I al Ple municipal de Cubelles, una i dues mocions que com a regidors i regidores ens obliga a reflexionar sobre quina és la nostra obligació ética d'alçar la veu contra un conflicte complex i llunyà enmascarat amb milers de matisos polítics, econòmics, culturals i religiosos. Israel i Palestina ens obliguen també a Cubelles, encara que ens sembli allunyat de la nostra principal responsabilitat municipal, a fer sentir la nostra veu. Primer, per una exigència radical de recpecte per la pau sense cap excusa, sense necessitat de cap pretetx. Segon, per una exigència radical de respecte per la vida i la dignitat humanes, sense possibilitat de matisos. Totes les guerres i totes els conflictes han de ser rebutjats: a Israel, a Palestina, a l'Àfrica i a Sudamèrica... i també al Pais Basc. Desconeixem en molts casos els autèntics culpables de cadascun dels conflictes oblidats que assoten el món. Però en coneixem perfectament les víctimes: homes, dones i nens i nenes innocents i indefensos condemnats a la mort o a la indignitat. És la nostra obligació aixecar sempre la veu a favor de la pau, sempre a favor del més dèbil. Per això, quan una moció d'aquest estil arriba a la taula del Ple municipal tots els regidors i regidores ens sentim en l'obligació d'estar a l'alçada de les circumstancies: representar i fer sentir l'estat de sentiment de la ciutadania de Cubelles davant de la monstruositat que campa per un món que sovint titllem de civilitzat. Com proclama el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, "els Governs locals són conscients del paper que tenen, per la seva proximitat i responsabilitat amb la ciutadania, en els processos de diplomàcia municipal i de construcció de la pau". Tractar als plens mocions d'enorme trascendència internacional representa una crida a la consicència ética que totes i cadascuna de les comunitats de Catalunya proclamen i estic convençut que, des d'aquesta modèstia, és la nostra millor contribució a la defensa de la pau i de la vida i la dignitat d'homes, dones, nens i nenes com ells, com nosaltres.- 56


Més info:

Ràdio de les Nacions Unides
Una delegació de periodistes viatjarà avui a Gaza per investigar els atacs d'Israel contra la població
L’Ajuntament presenta tres projecte al Fons Estatal d’Inversió Local

Notícies - Altres informacions

20/01/2009

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles ha aprovat les sol·licituds que presentarà el Consistori als programes del Fons Estatal d’Inversió Local i als eixos 2 i 4 del FEDER, per al quadrienni 2007-2010.

En el cas dels projectes presentats al Fons Estatal d’Inversió Local, popularment conegut com el pla Zapatero, el Govern vol executar les obres d’ampliació de la xarxa de clavegueram entre la C-31 i l’estació de bombament principal de Cubelles (556.979,20 €); l’adequació i arranjament de diferents espais verds del municipi (421.141,34 €); i la renovació integral de l’enllumenat de Mas Trader sector I (1.282.159,32 €). El Govern estatal, que va preveure la quantitat de 2.260.671 € per a Cubelles, d’acord amb el número d’habitants del municipi, ha d’aprovar les propostes realitzades pel Consistori cubellenc i les obres hauran d’executar-se dins del present any.

Propostes per al FEDER

Per altra banda, el Govern també va aprovar el passat 16 de gener els projectes que es presentaran al programa FEDER per al quadrienni 2007-2010. En aquest cas, els representants municipals aposten per cercar finançament europeu per al Pla Especial Urbanístic de la desembocadura del riu Foix (1.192.873,00 €), dintre de l’eix 2 i per a l’any 2009-1010; i per al Projecte de reurbanització, adequació de línies aèries i soterrament de contenidors del nucli antic (1.075.182,23 €), que correspon a l’eix 4 i l’any 2009.
Font: http://www.cubelles.cat/
El Ple escull el nou Jutge de Pau i aprova provisionalment el Pla del Port Esportiu

Notícies - Alcaldia
20/01/2009

El Ple Municipal ordinari corresponent al mes de gener celebrat el passat 19 de gener a la Sala d’Exposicions del Centre Social va escollir Ramón Gómez com a nou Jutge de Pau en substitució d’Antoni Pineda, que ha exercit el càrrec els darrers anys. L’elecció del nou Jutge titular va rebre el suport de totes les formacions amb representació municipal a excepció d’ICV, que es va abstenir en la votació.
La regidoria d’Urbanisme i Planejament va proposar l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles, un tràmit administratiu per poder tirar endavant el projecte, tal i com va afirmar el regidor Miguel Ángel López. Novament tots els grups, amb l’abstenció d’ICV, van donar suport a l’aprovació.
més informació clikant :

....la tira d´humor de Jaume Desola
El legado nefasto del presidente Bush

EDITORIAL
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales

Ahora que el presidente Bush está a punto de abandonar la Casa Blanca para entrar en la historia, los norteamericanos sienten un inmenso alivio y lamentan algunas infamias, mientras aguardan la llegada de Barack Obama con una anhelante esperanza en medio de la gran tormenta financiera y de los riesgos de una situación internacional harto comprometida. Luego de ocho años en el poder y de haber batido todas las marcas de impopularidad, superando incluso las de Truman y Nixon en sus días más aciagos, Bush ofrece un legado nefasto en el que se agolpan dos guerras muy costosas en vidas y haciendas, graves desequilibrios presupuestarios, diversas violaciones de los derechos humanos que escarnecen los principios constitucionales y una tradición ejemplar, un quebranto infausto de las relaciones con sus aliados europeos y una aparente indiferencia ante los peligros del cambio climático.
La llamada "guerra contra el terrorismo" y la pretensión de predicar o instaurar la democracia en territorios poco propicios, se-gún el catecismo de los neoconservadores, terminaron en un fiasco planetario, pese a los progresos alcanzados en Irak durante el último año. Una crisis econó-mico-financiera global, propulsada tanto por el endeudamiento estratosférico como por la incuria o la connivencia sospechosa de las autoridades reguladoras, vino a colmar el vaso de la indignación popular y cercenó las ya escasas probabilidades del senador John McCain en las elecciones presidenciales. En su mensaje de despedida, Bush consideró "un significativo contratiempo" la inexistencia de armas de destrucción masiva en Irak, cuando la verdad es que fue su retórica apocalíptica la que justificó la invasión y la ocupación.Tanto Obama como los senadores Clinton y McCain fundaron sus campañas electorales en la necesidad de restaurar el prestigio, el honor y la moral de EEUU en el mundo, gravemente dañadas por una presidencia que se entregó a unos excesos ideológicos y militares poco acordes con los intereses y los recursos de una superpotencia indispensable, pero que no puede actuar con desenvoltura o iniquidad. La relativa seguridad contra el terrorismo dentro de EEUU, que Bush considera su mayor timbre de gloria, no puede justificar las infamias de Guantánamo, las torturas en Irak y las prisiones secretas de la CIA. Obama tiene ante sí la tarea de levantar al coloso postrado.

EDITORIAL
El legado nefasto del presidente Bush

Font: