21.4.12


Sant Jordi a Cubelles

Maria Trives/Diari de Cubelles 

Paradetes al sol .Esperem un dia ple de llum i colorit intens. Tots els anys la plaça de La Font gaudeix de la presencia grans i petits. Flors roses,blaves vermelles esperen rebre l’atenció que mereixen sempre en aquest dia. Llibres omplen  les taulells oferint temàtiques diverses. Aventura, biografies,turisme,de ficció,policíaca,política poden aportar interès a la lectura en  ratets d’oci , al tren, a casa i en hores en que volem deixar anar la nostra imaginació guiada amb personatges en acció que fem nostres i que podem deixar reposar sobre la tauleta de nit si cal ,fins l’endemà.  

20.4.12

Dins els actes de la setmana cultural tenim en portes una participació del grup de Teatre Casal de Cultura.
Clikeu sobre l´imatge .
La Draga , fou una creació de Pilarin Bayés i avui dia la podem trobar al Centre Social de Cubelles. Ara Pilarin, il-lustradora rep un homenatge al Palau Robert amb una exposició antológica amb motiu dels seus 50 anys de feina i els 70 del seu naixement a la ciutat de Vic.


Des del dia 19d’abril i fins l’11 de setembre, el Palau Robert acull una mostra antològica de la il.lustradora Pilarín Bayés amb motiu dels seus 50 anys de feina i els 70 del seu naixement a la ciutat de Vic.
La mostra “Pilarín Bayés 50 anys dibuixat per a tots” és una de les moltes activitats programades dins l’Any Pilarín.
L’exposició és un fidel réflex de la ttajectòria vital d’aqueta dona que s’ha guanyat l’afecte i admiración de milers de nenes i nens de Cataluña. La Pilarín Bayés al llarg d’aquest 50 anys, ha il·lustrat més de 700 libres, traduïts a diversos idiomes i ha treballat, també en d’altres formats, com el mural gran, cartells, auques i sense oblidar la seva faceta d’escultora.
Font : http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=67&Itemid=270&lang=es
11.123 persones entren al sistema de la llei de la dependència a Catalunya el primer trimestre de l'any 2012
Escrito por L.I. Lunes, 16 de Abril de 2012 10:18
L'actualització de les dades de persones acolides a la llei de la dependència han passat de 140.491 en acabar l’any 2011 a 145.869 a 31 de març de 2012”.
En la presentació de les dades, el conseller Cleries ha destacat que “aquest és l’augment en el número de beneficiaris nets actual, però la feina feta ha estat molt més important, ja que s’han incorporat al sistema 11.123 persones en el primer trimestre de 2012, encara que també s’han produït baixes, lamentablement”. I ha afegit: “el ritme d’entrada de persones al sistema de la dependència a Catalunya és satisfactori. No s’ha condicionat ni per la crisi econòmica, ni davant les noves actuacions del Govern de l’Estat. De fet, durant tot l’any 2011 el Departament de Benestar Social i Família va haver d’estalviar d’altres conceptes per poder prioritzar el finançament d’aquesta llei”.
Cleries ha lamentat que “en canvi el Govern de l’Estat no està complint la llei ja que està eliminant aportacions que aquesta estableix”. I ha remarcat que: “Si s’han de fer reformes a la llei, aquestes reformes no les pot decidir el Govern de l’Estat unilateralment i no pot prendre decisions que ens afecten de manera retroactiva des de 1 de gener de 2012, perquè la Generalitat està atenent les persones des de l’1 de gener sense conèixer determinats ajustaments”.

16.4.12


COMUNICAT QUE PRESENTEN ELS TRES GRUPS MUNICIPALS SOTASIGNANTS, PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, I L’ENTESA PER CUBELLES-FIC


Els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, i l’Entesa per Cubelles-FIC  lamentem com va acabar el darrer Ple municipal ordinari amb data 20 de març en el qual creiem que van ser vulnerats els nostres drets com a regidors ja que l’Alcaldessa del municipi va aixecar la sessió sense haver acabat tots els punts de l’ordre del dia.

I faltant, al nostre entendre, dos dels punts més importants pels grups de l’oposició, com són altres mocions, i precs i preguntes tal i com figurava a l’esmentat ordre del dia.

Considerant que fins al mes de maig no tornarem a tenir un Ple ordinari i que teníem una moció d’urgència treballada conjuntament i precs i preguntes que responen a les inquietuds dels veïns i veïnes de la vila, als quals també s’han vulnerat els seus drets,

i considerant que en cap cas vam abandonar la sala, ni vam expressar que no tinguéssim res més a exposar en relació a l’ordre del dia.

Els ciutadans tenen dret a participar en els afers públics, directament o per mitjà dels seus representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal


SOL·LICITEM:


Primer. Que es tingui per presentat el present recurs de reposició.

Segon. Que s’articulin els mecanismes legals corresponents a la represa immediata de la sessió del Ple del 20 de març de 2012 amb la finalitat de poder complir amb la normativa i debatre els punts que van restar pendents amb motiu de la finalització avançada de la sessió. Que la represa del Ple s’efectuï en el termini de 15 dies a comptar des de la data d’entrada del present recurs al Registre General de la Corporació.

Tercer. Que transcorregut el termini corresponent sense resolució expressa positiva donarem trasllat d’aquest recurs al Síndic de Greuges i a la Direcció General d’Administració Local sens perjudici de les accions legals corresponents.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
ENTESA PER CUBELLES-FIC

Cubelles, 11 d'abril de 2012