1.11.08


miradasdesola-sol


Aquesta setmana de nou la tira d´humor de Jaume Desola
EL DIARI DE CUBELLES SUPERA LES 30.000 VISITES!!!


L'espai d'informació, debat i comentari que esteu llegint ha superat les 30.000 visites des de la seva creació gràcies a la vostra col.laboració.

Gràcies!!

Aliments + Hàbits saludables ---------> no al insomni ?Menjar bé i dormir béConferencia col·loqui a càrrec de Assumpció Roset i Elias

Dra. en Farmàcia Experta en nutrició


Dia : 15 novembre
Hora : 18 h
Lloc : Centre Social de Cubelles(Hotel d´Entitats)
Organitza : Associació de Dones La Fita


No es la primera vegada que Assumpció Roset ofereix una xerrada informativa .Fa temps que teníem concertada aquesta conferencia que finalment tindrà lloc i estem totes molt contentes de que puguem invitar-vos a participar-hi.

30.10.08


Fotos /arxiu Diari de CubellesEls pressupostos 2009 en una Audiència Pública

M.Trives/Diari de Cubelles
Ahir es va celebrar a Cubelles la quarta audiència publica que s’ha celebrat en aquesta legislatura. Davant un públic atent, respectuós , les intervencions dels responsables municipals eixís com el torn de paraules d´ assistents qüestionant determinats punts o informacions van permetre un ambient tranquil i serè. El fred,un dia feiner i la possibilitat d’escoltar l’audiència per Radio Cubelles o Internet potser va facilitar que l’assistència no fos molt nombrosa ,unes vuitanta persones omplien la sala. De totes maneres el bon rullitu va ser-hi present en tot moment i es va evidenciar entre tots els assistents.De la crònica dels continguts de la sessió en faran una bona lectura les mitjans d’informació ,de moment teniu per fer una repassada al contingut de Radio Cubelles i de la web del Ajuntament .
Teniu les dues.
El Consistori presenta els pressupostos 2009 en una Audiència Pública

Notícies - Hisenda, Planificació i Serveis Externs
30/10/2008


L’Equip de Govern va presentar les línies polítiques que regiran el pressupost de la Corporació per al proper exercici del 2009 al llarg d’una Audiència Pública celebrada el passat dimecres 29 al cinema Mediterrani, la quarta audiència pública que s’ha celebrat en la present legislatura. Seguint amb l’establert a l’article a l’article 21 del Reglament de Participació de Cubelles, l’audiència va donar l’oportunitat d’explicar els projectes i les intencions del govern municipal i de recollir els dubtes, queixes i suggeriments que van expressar els ciutadans del municipi a títol individual o bé en representació d’una associació o entitat.
La sessió va iniciar-se a les 19:30h. amb la benvinguda de l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero, i tot seguit es va donar el torn de paraula a la Gerent municipal, Paloma Valle, qui va explicar que el pressupost presentat és fruit de moltes reunions i ponències amb totes les regidories i que va qualificar d’especial per la situació de crisi actual que ha obligat a avançar-ne la planificació.
Tot seguit va prendre la paraula Xavier Grau, regidor d’Hisenda i tercer Tinent d’Alcalde, que va ser l’encarregat d’exposar les línies de treball en les quals es basa el pressupost municipal per l’any vinent. En aquest sentit, Grau va explicar que els objectius del pressupost són la congelació de la despesa corrent i, alhora, l’increment de la despesa social i econòmica directament vinculada al ciutadà, i la inversió global. Grau també va fer esment de la sensibilitat del consistori envers la promoció d’habitatge social a Cubelles.

Tot seguit el titular d’Hisenda va exposar les línies generals en les que es sustenta el pressupost, com és l’increment del 20% en la despesa de serveis i atencions a les persones, l’increment del 4% de la despesa en dinamització econòmica i comerç per fer front a la situació econòmica, que també afectarà a les inversions, que s’incrementaran substancialment d’acord amb el moment actual. Xavier Grau va reincidir en un aspecte que ja va posar damunt la taula en el passat Ple municipal, com és la reducció de les despeses corrents de l’Ajuntament, és a dir, fer funcionar l’Ajuntament de manera més econòmica sense que el servei se’n ressenti.
Entre les principals despeses de manteniment de la via pública el tercer Tinent d’Alcalde va destacar el recentment contractat servei de neteja viària (713.677 €), que entrarà en funcionament en un màxim de dos mesos, l’enllumenat públic (350.000 €), el manteniment d’espais verds i mobiliari urbà (519.600 €) i un dels projectes que compta amb més recursos, com és la recollida d’escombraries, la planta transformadora i la deixalleria (1.595.345 €). Grau va explicar els motius de l’augment del rebut d’escombraries per l’any vinent al·legant que el servei s’ha incrementat passant de 0,27 € diaris a 0,29 €, de manera que el rebut es situarà en els 107 €, poc més de 6 € d’augment. El regidor d’Hisenda també va detallar els principals projectes d’inversió real que es poden consultar aquí.
Pel que fa als ingressos, Xavier Grau va detallar la política general d’ingressos que seguirà el Consistori. Aquesta línia d’actuació preveu la congelació de l’IBI, mantenir les subvencions en les despeses corrents i incrementar un 4% les ordenances fiscals. Precisament en aquest punt Xavier Grau va aturar-se per explicar que l’increment és un terme mig entre l’IPC interanual, calculat d’agost a agost que se situa en el 4.8%, i la previsió del Ministeri d’Economia, un 3,5%.Tot seguit, i com establia l’ordre del dia, es va donar pas a les intervencions de l’Alcaldessa i els dos primers tinents d’Alcalde, Joan Albet i Joan Rodríguez Serra, com a caps de llista de les formacions del pacte de Govern. El primer en prendre la paraula va ser Joan Rodríguez Serra, qui declarava que l’Ajuntament ha d’endeutar-se. Un concepte en el que havia incidit anteriorment Xavier Grau, ja que la legislació vigent permet un endeutament municipal del 110% i l’Ajuntament de Cubelles està a l’entorn del 30%.
Joan Albet va voler incidir en alguns dels projectes municipals més ambiciosos com la rehabilitació del nucli antic, però també va fer incís en la voluntat de promocionar l’estalvi energètic a Cubelles.
En aquest sentit Albet va referir-se a, per exemple, les bonificacions per aquells habitatges que redueixin el consum d’aigua i l’augment de la tarifa pels qui tinguin un consum excessiu, sempre tenint en compte les característiques particulars de cada llar com les famílies nombroses.
En darrer lloc va prendre la paraula l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero, qui va destacar per damunt de tot el problema del municipi amb l’atur. Per intentar pal·liar-ho, Romero avançava l’aposta municipal per oferir cursos de formació i reciclatge als ciutadans que ho desitgin per poder ampliar els coneixements i aspirar a nous llocs de treball. De la gestió pressupostària l’Alcaldessa va explicar alguns dels projectes en els que treballa el Consistori i els beneficis derivats del traspàs del sistema de recaptació a la Diputació de Barcelona. Un d’ells és la busca de noves formes de finançament que ofereix la Diputació com són els crèdits tous per tirar endavant iniciatives i projectes municipals a un preu més assequible que els crèdits amb les entitats bancàries privades.

Finalment es va donar un torn obert de paraula als assistents que van formular les seves preguntes, unes qüestions que van ser respostes per l’Alcaldessa, els dos primers tinents d’Alcalde i el regidor d’Hisenda, segons a qui afectés. Davant la qüestió d’alguns assistents de reclamar les xifres detallades del pressupost, Xavier Grau els va emplaçar a finalitzar l’any per poder tancar l’exercici i recollir les dades de recaptació de tot el 2008, ja que a data d’avui les dades encara són provisionals. El Govern inicia ara els contactes amb tots els grups polítics municipals per definir el que serà la proposta definitiva de pressupostos per presentar-los al Ple corresponent abans que acabi l’any.

Font:El Consistori presenta els pressupostos 2009 en una Audiència Pública
Font: Ràdio Cubelles

L’Equip de Govern va prioritzar l’explicació de les línies principals de treball per l’elaboració del pressupost tenint en compte la conjuntura econòmica actual i les necessitats del municipi davant la vuitantena de persones que van assistir a la quarta audiència pública que es celebra en aquesta legislatura
L’Equip de Govern va presentar les línies polítiques que regiran el pressupost de la Corporació per al proper exercici del 2009 al llarg d’una Audiència Pública celebrada el passat dimecres 29 al cinema Mediterrani, la quarta audiència pública que s’ha celebrat en la present legislatura. Seguint amb l’establert a l’article a l’article 21 del Reglament de Participació de Cubelles, l’audiència va donar l’oportunitat d’explicar els projectes i les intencions del govern municipal i de recollir els dubtes, queixes i suggeriments que van expressar els ciutadans del municipi a títol individual o bé en representació d’una associació o entitat.
La sessió va iniciar-se a les 19:30h. amb la benvinguda de l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero, i tot seguit es va donar el torn de paraula a la Gerent municipal, Paloma Valle, qui va explicar que el pressupost presentat és fruit de moltes reunions i ponències amb totes les regidories i que va qualificar d’especial per la situació de crisi actual que ha obligat a avançar-ne la planificació.
Tot seguit va prendre la paraula Xavier Grau, regidor d’Hisenda i tercer Tinent d’Alcalde, que va ser l’encarregat d’exposar les línies de treball en les quals es basa el pressupost municipal per l’any vinent. En aquest sentit, Grau va explicar que els objectius del pressupost són la congelació de la despesa corrent i, alhora, l’increment de la despesa social i econòmica directament vinculada al ciutadà, i la inversió global. Grau també va fer esment de la sensibilitat del consistori envers la promoció d’habitatge social a Cubelles. Tot seguit el titular d’Hisenda va exposar les línies generals en les que es sustenta el pressupost, com és l’increment del 20% en la despesa de serveis i atencions a les persones, l’increment del 4% de la despesa en dinamització econòmica i comerç per fer front a la situació econòmica, que també afectarà a les inversions, que s’incrementaran substancialment d’acord amb el moment actual. Xavier Grau va reincidir en un aspecte que ja va posar damunt la taula en el passat Ple municipal, com és la reducció de les despeses corrents de l’Ajuntament, és a dir, fer funcionar l’Ajuntament de manera més econòmica sense que el servei se’n ressenti.
Entre les principals despeses de manteniment de la via pública el tercer Tinent d’Alcalde va destacar el recentment contractat servei de neteja viària (713.677 €), que entrarà en funcionament en un màxim de dos mesos, l’enllumenat públic (350.000 €), el manteniment d’espais verds i mobiliari urbà (519.600 €) i un dels projectes que compta amb més recursos, com és la recollida d’escombraries, la planta transformadora i la deixalleria (1.595.345 €). Grau va explicar els motius de l’augment del rebut d’escombraries per l’any vinent al·legant que el servei s’ha incrementat passant de 0,27 € diaris a 0,29 €, de manera que el rebut es situarà en els 107 €, poc més de 6 € d’augment. El regidor d’Hisenda també va detallar els principals projectes d’inversió real que es poden consultar aquí.
Pel que fa als ingressos, Xavier Grau va detallar la política general d’ingressos que seguirà el Consistori. Aquesta línia d’actuació preveu la congelació de l’IBI, mantenir les subvencions en les despeses corrents i incrementar un 4% les ordenances fiscals. Precisament en aquest punt Xavier Grau va aturar-se per explicar que l’increment és un terme mig entre l’IPC interanual, calculat d’agost a agost que se situa en el 4.8%, i la previsió del Ministeri d’Economia, un 3,5%.


Font:
M.Trives/Diari de Cubelles


Qui no ha llegit de petits les aventures de Yogui ? Pues bé , aquets últims dies han aparegut múltiples noticies de la osa que va suposadament atacar a un caçador. Es clar que només tenim la versió del caçador. També tenim molts boletaires perduts i bolets que intenten fugir de les mirades dels boletaires. En fi, entre uns i altres anar al bosc es perillós avui dia,un soroll,una petjada de un peu que calça el 44 ,un caçador casualment proper i que no ha fet la ultima revisió de la vista i zas !!
Una repassada als diaris permet observar diferents opinions emeses a rel del fet. Recomanem fer lectura de la columna d’aquest excel·lent periodista Iu Forn al Diari Avui .
Impecable .Passa-ho!

ÓSSOS I BOLETAIRES A 80 PELS PIRINEUS

Iu Forn


Això del bosc s'està posant molt, però que molt, perillós. Si ets caçador diu que fots un crit i t'ataquen els óssos. Si ets ós, qui t'ataca són els caçadors perquè es veu que els espantes les preses (també conegudes amb el nom de negoci) i, a més, després et persegueixen 30 paios i un helicòpter, sense aconseguir trobar-te, això sí. I si ets boletaire, has de perdre't. De fet, últimament els boletaires es perden com a bolets. Es perden tant que ara és més fàcil trobar un boletaire perdut que un bolet. Sembla clar, doncs, que cal fer alguna cosa i aquesta cosa és, aprofitant el gran moviment que hi ha al bosc, aplicar-hi els mateixos criteris que apliquen al trànsit.
Diguem-ho clar: mesures com les del 80 per hora no són per disminuir la contaminació, sinó els accidents. Ei, que ho trobo fantàstic, però el que no pot ser és vendre'ns com a ecologisme el que no ho és. La prova és que la brillant idea de fer-nos anar a pas de tortuga per l'àrea de BCN ha reduït els sinistres, sí, però no ha fet baixat la pol·lució. Bé, oficialment diuen que sí, que respirem millor, però no és cert perquè: 1) no hi ha xifres contrastades anteriors a la mesura; per tant, mai podran comparar amb garanties l'abans i el després; 2) ha baixat la contaminació, efectivament, però és perquè la crisi ha fet baixar el trànsit; i 3) ara ens "recomanen" dur els llums del cotxe encesos "per evitar accidents", oblidant que això fa augmentar el consum de combustible i, per tant, la contaminació. És la prova definitiva que confirma que l'ecologisme és només un argument de màrqueting.
O sigui que el que ha de fer la conselleria de Medi Ambient és posar im-me-di-a-ta-ment en marxa un paquet de tres mesures: obligar óssos i caçadors a dur els llums encesos, prohibir als boletaires anar a més de 80 (és que la velocitat els perd) i obligar els bolets a dur armilla reflectant per poder ser vistos (pels boletaires, esclar).

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 2. Dimarts, 28 d'octubre del 2008

29.10.08

La Fita informa.....


L’associació de dones de Cubelles La Fita es reuneix tots els dimecres de 18h a 20h al despatx nº 5 , al Centre Social de Cubelles. Tenim un petit grup interessat en pintar Mandalas i dins aquest horari qui vulgui participar-hi només té que dir-ho .Es gratuït i només cal que cadascuna porti els seus llapis de colors.
Places limitades.


més informació a ...

http://doneslafita.blogspot.com/

Castaween, aquest divendres a Cubelles
Font: Ràdio Cubelles

A la tarda hi haurà una Festa de la Castanyada amb Contes de la Castanyera i animació, i seguidament la lectura del guanyador del Primer Concurs de Relats de Terror i lliurament de premis
Cubelles celebra un any més la Festa de la Castanyada amb diferents actes festius al municipi. L’activitat començarà aquest divendres, 31 d’octubre a les 18:00 hores amb una Festa de la Castanyada a la plaça de la Vila, amb Contes de la Castanyera i animació a càrrec de Jep Gasulla.
Més tard, a les vuit del vespre tindrà lloc dins la celebració del 2n Castaween, el lliurament de premis del Primer Concurs de Relats i monòleg de terror. El grup de teatre del Casal de Cultura farà una lectura dramatitzada dels tres relats. El lliurament dels premis, obert a tothom, començarà a les 20 h, moment en el qual els tres guanyadors d’aquest concurs, dotat amb 200, 120 i 80€ respectivament coneixeran la deliberació del jurat.
Al certament s’hi han presentat 24 obres originals, que estan en mans del jurat format per Marisol García (llicenciada en filologia hispànica i periodista del Canal 33); Roser Canyó (professora de llengua catalana i literatura); Rosa Trillo (periodista del Diari de Vilanova), Marta Saura (llicenciada amb humanitats i periodista); Montse Lago (directora del grup de teatre del Casal de Cultura), i Prudència Carrasco, regidora de Promoció Cultural de l’Ajuntament de Cubelles.
Font:
Debat sobre eduació a Ràdio Cubelles, el 30 d'octubre

Font: Ràdio Cubelles

Al debat, que es podrà escoltar aquest dijous dins el programa "Parlem de...", hi participaran les tres escoles de primària de Cubelles

Ràdio Cubelles oferirà aquest dijous, 30 d’abril dins el programa “Parlem de...” un debat sobre educació que tractarà entre d’altres temes: la situació del sistema educatiu a Catalunya respecte d'altres comunitats autònomes i respecte altres països, la manca de recursos humans per a donar resposta a les necessitats de l'alumnat, el reflex de la societat a les aules, el reconeixement de la tasca docent, i el model empresarial a les escoles.
Al debat hi participaran:Mercè Garcia Olivella, cap d'estudis del CEIP Vora del Mar; Maria José González Barrionuevo, directora del CEIP Mar i Cel; i Pau Comas, Cap d’estudis del CEIP Charlie Rivel.
El programa es podrà escoltar en directe a través del 107.5 de la FM , de 19 a 20h.

Font:

http://www.radiocubelles.net/

28.10.08


Presentació del llibre
La Solana. Memòria de l’excavació arqueològica al jaciment. Cubelles, Garraf”.L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Cubelles i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, va omplir la sala d´actes del Centre Social.
Va comptar amb una presentació a càrrec dels autors del llibre i amb la presencia de Mª Lluïsa Romero,alcaldessa de Cubelles i la Regidora de Promoció Cultural Prudencia Carrasco.

El llibre editat i que va ser repartit entre els assistents és una publicació tècnica editada per el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

(Fotos/arxiu Diari de Cubelles)


Nova edició de l’Ajuntament Informa

Notícies - Comunicació
23/10/2008


Ja s’han començat a repartir els nous exemplars de l’Ajuntament Informa, la publicació bimestral d’informació municipal corresponent als mesos d’octubre i novembre. El número 27 dedica la seva portada a la pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal “Josep Pons i Ventura”, un projecte que ja ha finalitzat i en breu ja serà utilitzat pels esportistes del CF Cubelles. A banda de la gespa també s’han col·locat dues banquetes, un marcador electrònic i una graderia amb capacitat per més de 150 persones.

El Cubelles Dossier, la secció que tracta un tema amb més amplitud i detall, es dedica a la contractació del nou servei de neteja viària amb l’empresa CESPA, un servei que entrarà en vigor un cop s’entreguin els nous vehicles i aparells de neteja. A banda de tota la informació del servei s’especifiquen els tipus de neteja que s’efectuaran a partir d’ara al municipi, la freqüència i els horaris, el personal i el procés, completat amb gràfics, taules i fotografies. També es dediquen dos articles a tractar més extensament els premis que ha rebut aquest mes Paulina Schumann, la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts 2007, guardó que atorga el Ministeri de Cultura, i el Premi Nacional de Circ que entrega la Generalitat de Catalunya en els Premis de Cultura 2008. El segon article detalla les conclusions i els resultats que es van extreure de la Junta de Seguretat Local que va tenir lloc el 19 de setembre.

Les entrevistes es dediquen en aquesta edició als directors dels centres de secundària del municipi, coincidint amb els primers mesos del curs escolar 2008-2009 i l’estrena del nou institut de Cubelles. Els entrevistats són Rafael Lemus, director de l’IES Cubelles, i Assumpció Boix, directora del SES Cubelles II. La resta de la revista repassa amb un format més breu les informacions, notícies i projectes més importants de les diverses regidories. La revista d'informació municipal està disponible a les dependències municipals i també es reparteix als domicilis de Cubelles.
Font:
Diari de Cubelles .... recomana

Ara que tenim en portes les eleccions americanes en que molta part de la població sembla apostar per una nova alternativa , revisar informacions d’hemeroteques de diaris dels últims anys del govern de Busch pot explicar perquè els americans volen un canvi.
El excel·lent periodista i comunicador Josep Cuní a la columna del diari El periòdico en un article publicat dona referències d´un temps d´uns fets....i de noves trobades sense ser invitats....Panchos

JOSEP CUNÍ

El trío de las Azores está a punto de pasar a mejor vida. De aquellos tres tenores que entonaron un equivocado canto a la guerra amparándose en una perversa vocación de paz, solo uno queda en el escenario. Pero también este va entonando ya su aria de despedida. El adiós público que le llevará hacia las bambalinas de la historia para que desde allí ese notario levante acta y pueda acabar definiéndole como el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo. El hijo que sumó el ideal intervencionista, vía bélica, al desastre financiero, vía crash. El neoliberal que cambió de rumbo fiscalizando parte de la banca y el neoconservador que lideró el perjuicio de muchos para satisfacer el interés de unos pocos. Antes fue Blair quien abandonó el poder en medio de desconciertos británicos y desencantos europeos. Los unos, porque dejaron de entenderle; los otros, porque ya no podían seguirle. No es extraña la cíclica desorientación de la izquierda clasista. Cuando cree haber encontrado un referente y le proclama su líder universal, lamenta su adaptación a un sistema que lo ha podido todo hasta hace un mes. A partir de ahora, se verá. De entrada, el 15 de noviembre en Washington. La cita a la que Rodríguez Zapatero implora asistir aunque no conste en la lista de quienes cursan las invitaciones. El prestidigitador Sarkozy ha pasado de comparar a España con Polonia a la comprensión hacia su vecino, y después, al pase adelantado hacia Bush para que sea él quien lance a puerta. Si fallará o no es cuestión del efecto de las presiones. Por eso, toda la diplomacia española, desaparecida los últimos cuatro años, intenta recuperar presencia y conseguir que el resto del equipo reconvenga al capitán para que sea más comprensivo. Mientras, se excita el ánimo de las gradas vendiéndoles la jugada como una afrenta nacional.
Pinchos
Tampoco sería de extrañar que quien ejercerá en funciones cuando se celebre el encuentro, reciba la influencia negativa de su anterior compañero de grupo, con quien descansaba los pies en la mesa mientras se fumaban un puro, bebían un bourbon y se ponían el mundo por montera. Hay quien se jugaría algo más que un garbanzo sospechando que Aznar ha llamado al tejano para sugerirle que no ceda. Que el actual Gobierno español no merece el trato que dispensó a aquella España del progreso constante. La que recolonizó América Latina a través de empresas privatizadas y bancos potenciados. La que entró en una guerra innecesaria difundiendo una mentira institucionalizada. La patria que hizo ondear sus banderas al viento porque pensaba que soplaba a favor de la bondad histórica. El mismo Aznar que lideraba un ejecutivo arrogante cuando firmó los acuerdos de Kioto contra el cambio climático. Y de lo que se vanaglorió su parlamentaria mayoría absoluta cuando el 11 de abril del 2002 mostró su profundo orgullo de que fuera un Gobierno del PP el que los llevó a la Cámara para ratificarlos. Hoy, en cambio, el primero de los tres tenores que abandonó la escena al traspié relativiza la gravedad de nuestro medio ambiente haciéndose eco de las voces que lo niegan por intereses no confesados y quienes ven en la crisis económica la gran excusa para su moratoria. Visto lo cual, a Aznar le pasa lo que a san Agustín antes de ser padre de la Iglesia. Llegado el momento le pidió a Dios: "Hazme casto, pero no hoy". Y engendró un hijo natural.
Font: