26.5.12


NOTA DE PREMSA
23 DE MAIG DE 2012
 
EL PSC A FAVOR DE LA TAULA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A CUBELLES

El Grup Municipal Socialista defensa noves polítiques a favor de les entitats
 
EL GM socialista reclama de nou la celebració de plens mensuals i el reconeixement
de les Comissions Informatives i les Juntes de Portaveus
 
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Cubelles es mostra favorable a la creació de la
Taula Municipal de Participació Ciutadana per desplegar el nou Pla Estratègic de Participació
Ciutadana aprovat en el darrer Ple després de ser enllestit durant la última legislatura de govern
del PSC d’acord amb el conjunt d’entitats i associacions del municipi.
El PSC ha rebut positivament l’anunci de la regidoria de Participació de contemplar properament
la creació d’aquesta Taula sectorial de debat entre partits i entitats i sol·licita que s’intensifiquin els
quatre eixos estratègics del Ple:
- Organització de la participació interna de l’Ajuntament per millorar les polítiques
públiques i participatives
- La informació i la participació com a eines essencials per millorar la Participació
- Potenciar i promoure els òrgans de Participació estables
- Fomentar un teixit associatiu i participatiu
En conseqüència, el Grup Municipal Socialista torna a reiterar la necessitat de celebració de
Sessions Plenàries mensuals com sempre s’ha fet a l’Ajuntament de Cubelles i més ara per
debatre i consensuar els principals reptes municipals. Al mateix temps sol·licita que es rectifiqui la
decisió de l’alcaldessa Mònica Miquel de reduir la celebració de Comissions Informatives al mínim
legal (sis a l’any) i el no reconeixement de les Juntes de Portaveus (algunes de les quals no han
estat reconegudes als grups de l’oposició mentre que sí s’han retribuït a representants del
Govern).
Malgrat aquesta incongruència entre l’aprovació del Pla Estratègic de Participació Ciutadana per
unanimitat al Ple i el progressiu dèficit de diàleg conjunt entre tots els partits propiciat des de
l’Alcaldia de Cubelles, el PSC considera important obrir noves vies de treball i reflexió sobre el
futur de Cubelles en àmbits tan importants com: el territori, l’economia, la cultura i la participació
ciutadana.
El Grup Municipal del PSC es mostra decididament a col·laborar en el desplegament del nou Pla
de Participació Ciutadana impulsat a finals de l’any 2007 i en el qual han participat una vintena
d’entitats del municipi a més dels responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament de Cubelles.
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AJUNTAMENT DE CUBELLES